מאגר תמונות גבע
באתר ארכיון התמונות של גבע היתה תקלה שלא איפשרה להציג את כל התמונות.
התקלה נפתרה והאתר מדהים

באתר צילומים מכל שנות גבע.

kibbutz-geva.co.il

 בצילום: קציר בנגב (1955)


מופיע בעלון:
תגובות לדף