מתווה הגז ; משאל ארוחת צהריים בשבת - דורון חורב

"מתווה הגז"

ברצוננו לשתפכם בהחלטתנו בעניין הפסקת השימוש בגז בבתי צעירים.

ההחלטה הינה החלטה משותפת לוועדת צעירים ולרשות הבינוי, ומובאת בזאת גם לעיון ולידיעת המזכירות.

לאחר שנפגשנו עם מתקין גז מוסמך, בחנו הנושא בהיבטיו המשפטיים, בדקנו את אופן ההתנהלות של צעירים בנושא גז עם בעלי המקצוע בגבע, ודנו בעניין בוועדות כאמור, הגענו לידי החלטה ולפיה, החל מיום 1/1/2017, נתחיל לפעול לניתוק מערכות הגז בכל דירות הצעירים, והצעירים יוכלו להשתמש במערכות חשמליות בלבד לחימום ולבישול.

הקיבוץ, באמצעות ענף הבניין פועל בעזרת מתקינים מוסמכים ועל פי חוק הגז. בבתי צעירים התחלופה היא רבה, ומצאנו בתי צעירים בהם בוצעו פעולות הכרוכות בסיכון רב לדייר ולסביבתו, חלקן של הפעולות ביצוען אינו חוקי (על פי חוק הגז). נורות אדומות נדלקו, שכן רק נס הוא שלא נגרם אסון עד כה. מערכת גז כמוה כ"פצצה מתקתקת" ובמצב הדברים כיום,אין הקיבוץ יכול לערוב לביטחון הבנים בשימוש בגז.

ההחלטה אותה קיבלנו נהוגה במקומות אחרים לגבי אוכלוסיות שונות כגון מבוגרים בדיור מוגן וצעירים. במקומות בהם מתקבלות החלטות מסוג זה, הן מתקבלות בהבנה ובשיתוף פעולה, והצעירים מוצאים פתרונות חשמליים מספקים לצרכיהם.

משתמשים שאינם "צעירים"-אלה מתגוררים באופן זמני בדירות צעירים כגון: נקלטים, משפחות צעירות, חברי גבע ועוד, לא ינותקו ממערכות הגז כל עוד ישהו בדירת הצעירים הזמנית. בעתיד הקרוב יהיה נכון לשקול ולהחליט לגבי הקצאת בית צעירים שיוקצה לצרכי גבע באשר הם, שבו יפעלו מערכות הגז על בסיס קבוע בהלימה לכלל המבנים בגבע המיועדים לחברים ומועמדים .

להבנה ובברכה,

רינת גלילי – יו"ר וועדת צעירים

כרמלה גלילי – יו"ר רשות הבינוי

דורון חורב - מנהל קהילה

*************

ארוחת שבת צהריים בחדר האוכל

בהמשך לפניות חברים באשר לנחיצותה של ארוחת שבת צהריים בחדר האוכל, אבקש להעביר הדיון אל ציבור החברים.

להלן מספר נתונים לעיונכם:

·        בארוחת שבת צהריים נרכשות בממוצע כ 140 מנות, בסך כולל של כ 1,700 ₪.

·        מספר המנות הנרכשות אינה מבטאת את כמות הסועדים, וחלק מהמנות נקנה עבור חברים האוכלים אותן בביתם.

·        כ 80 חברים מבצעים תורנות במהלך השנה, לקיום ארוחות שבת צהריים.

אשמח אם תמלאו את דעתכם בעניין, באמצעות הספח המצורף, ותשלחו אותו אלי עד סוף דצמבר 2016, על מנת שאוכל לבחון כיצד לקדם את הטיפול בעניין.

בתודה מראש על שיתוף הפעולה,

דורון חורב  \..מנהל קהילה

.......................................................................................................................................

שם מלא

יש לסמן V  בשורה המזוהה עם דעתך

מדובר במסורת חשובה וערכית ועל כן יש להמשיך לקיים את ארוחות שבת

 

יש להמשיך ולקיים את ארוחות שבת

 

יש להפסיק את ארוחות שבת

 

מדובר במעמסת תורניות וכדאיות כלכלית נמוכה, ועל כן יש להפסיק את ארוחות שבת

 

אחר

 
 

הערות או בקשות אם ישנן:

חתימה:

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף