שיפוץ בוקר - ראיון עם איתן לוין

לאחרונה נוספה למוזיאון מכונה חקלאית שהיתה בשימוש בשדות המספור בגבע

שיפוץ בוקר (מזרעה) ראיון עם איתן לוין

באיזה מצב היה הבוקר כשקיבלת אותו לשיפוץ?הבוקר היה חלוד עם חלקים מעץ שהצריכו מחשבה ושחזור יצירתי כדי להבין את צורתו הסופית.

ש: תאר מנקודת מבטך את תהליך השיפוץ.

ת: תהליך השיפוץ היה מעניין כיוון שהיה צריך לנסות ולהבין כיצד שתי הפרדות שהיו רותמים אל הכלי ימשכו אותו ועדיין הכלי ייסע ישר, כמו כן תהליך קיפולו לצורך נסיעה מנהלתית (שלא לצורך עבודה)

ש: מי עזר לך בשיפוץ?

ת: בשיפוץ נעזרתי באנדרס ובשי ידין וביורם ידין.

 

ש: איזו חשיבות אתה רואה לתצוגת כלים מסוג זה במוזיאון?

ת: אני מיחס חשיבות רבה לתצוגת כלים מסוג זה במוזיאון מכיוון שחייבים להבין איך אבותינו המייסדים עבדו בחקלאות בעזרת כלים פשוטים ופרימיטיביים במיוחד ה"בוקר" שהוא הכלי הראשון שיוצר בארץ ישראל. בעקבות החיפוש כיצד לעבד את האדמה ולזרוע למרות שהידע החקלאי שלהם היה מועט. כמו כן מעניין לראות כיצד המשיכו לפתח  את כלים הללו במרוצת הזמן כדי לנסות לשפר ולהקל על העבודה הקשה.

לאחר שיחה עם יורם נחשון, כמי שעבד ממש עם הבוקר בשטחי המספוא, בין השנים 1935-1950.

המזרעה שימשה לזריעה בשורות, במקרה הזה

6 שורות ונגררה ע"ישתי פרדות.

הגידולים היו: תירס, קטניות למינהן, כמו: אפונה, חומוס ופול.

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף