בין שיתוף לשותפות / רחלי וייס

בין שיתוף להשתתפות

 

לאחרונה, אנו עדים  למגמה של מעבר מהשתתפות שהיא פועל יוצא של יוזמה למעורבות מצד החברים ל-שיתוף שהוא פועל יוצא של יוזמה של "האליטה השלטונית"(מינוח מקצועי) . ניתן לראות זאת ב"חיסול" וועדת מנויים, שהייתה אחראית על איוש תפקידים ( וועדה המורכבת מנציגי ציבור בלבד, בלי השתתפות של בעלי תפקיד, כפופה לאסיפה )–  למעבר לאיוש תפקידים על ידי מנהלי מגזרים ויו"רים. ( על פי הצעת משאבי אנוש המובאת לקלפי) ניתן לראות מגמה זו גם בניסיון לא להביא לדיון בוועדה כלכלית את פירוט הוצאות קהילה כפי שהיה נהוג עד היום, במגמה לגרום ל" ניהול קהילתי יותר עצמאי" (ציטוט מדברי צלילה באסיפה האחרונה).אלה שנויים מהותיים בתפיסה ולא שנויים טכניים או קוסמטיים ועלינו להיות ערניים לכך. החלטות מסוג זה מעבירים אותנו מדמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית , מעבירים את מרכז השליטה מהחבר ל"אליטה שלטונית".

כשאנו מדברים על שוויון בין היתר אנו מתכוונים  לשוויון בשליטה על הגורל האישי והקולקטיבי שלנו. לכן התפתחה בקהילות הקיבוציות דמוקרטיה ישירה, שהופעלה הן בתהליך קבלת החלטות בנושאים חברתיים-קהילתיים והן בנושאים כלכליים-יצרניים. טענות שיש להחליף צורה זו בדרך שבמסגרתה ההחלטות יתקבלו רק על ידי נציגים נבחרים, או ממונים בעלי ידע מתאים, "מקצועי" - כך שההחלטות יתקבלו במהירות, ללא התערבות של הציבור הרחב בקבלת ההחלטות, מאחר שאין לסמוך על התנהגותו והחלטותיו, הביאה לקריאה להחליף  את "כוח ההמון" ב"אליטה שלטת".

אנו צריכים להיות מודעים שמעבר זה בין השאר גורם לריכוז סמכויות בידי יחידים, להגדלת המרחק בין החבר לקהילה , לפגיעה בחלוקת העוצמה השוויונית וביכולת לממש שותפות בקבלת החלטות.

עלינו להיזהר לא ליפול לבורות של שיתוף סמלי המבטא שימוש לקוי ומכוון באסטרטגיות של שותפות ושיתוף- ללא כוונה אמיתית לחלוק עוצמה.  

                                                                                         רחלי וייס

מופיע בעלון:
תגובות לדף