הצדעה לגבעטרון - נחמן רז

בחרתי ברשימה זאת שנחמן כתב . גבע היתה נשמת אפו וגם הגבעטרון שתרם לו בראשיתו. כל דבר יפה שנוצר בגבע גרם לגאות יחידה גאות המקום=שימח אותו מאד. היתה לו זהות גמורה עם רעיון הקבוצה והשיתוף עד אחרון ימיו תמיד שאף למעלה      גם ברשימותיו וגם במעשיו,       

 נירקה   

מעיבים על העיקר, היפה והמיוחד שבגבעטרון. התשואות הרמות והממושכות  עם תום ההקרנה – מעידות על כך!

       לגבעטרון, לחבריו מגבע, מבית השיטה ומכפר – החורש ול-י' המושך בעול,

       במסירות ובהתמדה – לבנו אתכם!                                            
                                             באהבה נחמן
                                              

מופיע בעלון:
תגובות לדף