שחקי שחקי - אלי גורן

  שחקי שחקי  - אלי גורן

בשיר שחקי שחקי יש הרבה ביטויים שקרובים לליבי "שחקי כי באדם אאמין"

"נפשי דרור שואפת לא מכרתיה לעגל פז"

"שחקי כי באדם אאמין"

"אאמינה גם בעתיד אף אם ירחק זה היום"

הרמב"ם אמר שהמשיח יבוא כאשר כל אחד יתקן את עצמו

במילים אלה אני רואה את דרכי לתקן את עצמי

אני מאמין

מילים שאול טשרניחובסקי

שחקי שחקי על החלומות, 
זו אני החולם שח. 
שחקי כי באדם אאמין, 
כי עודני מאמין בך. 
כי עוד נפשי דרור שואפת, 
לא מכרתיה לעגל פז, 
כי עוד אאמין באדם, 
גם ברוחו, רוח עז. 
רוחו ישליך כבלי-הבל, 
ירוממנו במתי-על: 
לא ברעב ימות עובד, 
דרור לנפש, פת-לדל. 
שחקי כי גם ברעות אאמין, 
אאמין, כי עוד אמצא לב, 
לב תקוותי גם תקוותיו, 
יחוש אושר, יבין כאב. 
אאמינה גם בעתיד, 
אף אם ירחק זה היום, 

 

אך בוא יבוא - ישאו שלום, 
אז וברכה לאום מלאום. 
ישוב יפרח אז גם עמי, ובארץ יקום דור, 
ברזל- כבליו יוסר מנו, 
עין-בעין יראה אור. 
יחיה, יאהב, יפעל, יעש, 
דור בארץ אמנם חי, 

לא בעתיד, בשמים - 
חיי רוח לו אין די. 
אז שיר חדש ישיר משורר, 
ליפי ונשגב לבו ער 
לו, לצעיר, מעל קברי 
פרחים ילקטו לזר. 

מופיע בעלון:
תגובות לדף