לקראת הבאה לאישור בקלפי של מסמך עקרונות לאיוש ומינוי בעלי תפקידים / איריס מינדל

לקראת הבאה לאישור בקלפי של מסמך 'עקרונות לאיוש ומינוי מבעלי תפקידים'

 

בהמשך להצגת הנושא באספה ולקראת ההצבעה בקלפי:

 

במהלך שנה וחצי בה ריכזתי את וועדת מינויים, ניסינו לסייע בגיוס בעלי תפקידים ומרכזי תחומים וועדות. רוב הזמן הרגשנו שפעילותנו כוועדה פחות אפקטיבית מכפי שניתן היה לצפות.

 

מצד שני, כאשר בעל תפקיד / מנהל מגזר, פנה באופן ישיר לאנשים ובדק את נכונותם לבצע תפקידים,הנושא התקדם טוב יותר והייתה היענות טובה.

 

למעשה, זהו המצב הנהוג והמקובל בארגונים: מנהל/ מרכז תחום  אחראי, ולוקח חלק פעיל בבחירת העובדים אתוומסתייע באנשי מש"א לתהליכי הגיוס והמיון.

 

על רקע זה, מתוך אחריות לנושא ומתוך מחשבה, שלא הגון שנמשיך לפעול כוועדה ריקה מתוכן, שלא עומדת במשימה שלשמה נועדה - העלינו את ההצעה להגדיר את תחום המינויים כחלק מאחריות בעלי התפקידים השונים: כל מנהל/ מזכיר / מרכז מגזר, יגייס את בעלי התפקידים במגזר שלו ויסתייע במש"א (ו/או בוועדת איתור) לפי הצורך.

 

למעשה,ההצעה המובאת לקלפי מגדירה במסמך עבודה מסודר,את המציאות בה פעלנו. מדובר במסמך עבודה, שנועד לעשות סדר ולוודא, שנושאים יטופלו ולא 'יפלו בין הכיסאות'...המסמך ממפה את התפקידים השונים, מגדיר מי אחראי לגייס כל תפקיד ומעגן את אופן הבחירה והאישור. כל זאת בשקיפות, על פי עקרונות של מתן הזדמנויות ובכפוף לתקנוני גבע והתאגידים.

 

                                                  

                                                        בברכה,

                                                                                                              איריס מינדל
מופיע בעלון:
תגובות לדף