לחג העלייה - לילך רז

בראש הגבעה ניצבות שתי אבנים גדולות זו על זו, גל-עד המזכיר לנו היכן ואיך התחיל סיפורה של גבע. אולם הגבעה הקטנה שלנו הוקמה מהמון אבני זיכרון קטנות, שמציינות אנשים שחיו פה, חלקם היו עוברי אורח, חלקם הגיעו לכאן מקצווי תבל ונותרו לעד באדמתה, והיו שנולדו בה וגם נקברו בתוכה. אנשים רבים ויקרים, מהם הגיעו לזקנה ושיבה ומהם מתו באיבם, וישנם עוד שמהלכים בינינו. סיפורי חיים שמחים ועצובים, כמיתרים עדינים וסמויים מן העין העוברים בינינו שתי וערב והם חוטי השני של המקום הזה.

לילך רז


"... עבודת תרבות אמתית אינה אלא זו המביאה לידי גילוי, כלומר לידי יצירת האדם והחברה. ואם גם כלינו ואמצעינו דלים וקטנים – חשוב לנו ההישג הקטן והמגומגם שנחצב מתוכנו, מאשר פרי הילולים מתוך גנם של אחרים."

אליהו נחשון, עיתון חי כ"ג כסלו תרצ"ה (1934)

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף