כוסו כיסו וכעסו - המערכת

"אדם ניכר בכיסו כוסו וכעסו"

א"ר אילעאי: בשלושה דברים אדם ניכר - בכוסו בכיסו ובכעסו. ואמרי ליה: אף בשחקו". ונוסיף על כך: גם בבחירות שהוא עושה בדרך חייו.

מעבר למשחק המילים של "בכוסו, בכיסו ובכעסו", ישנו מכנה משותף לשלושת הדברים המוזכרים בגמרא. אדם ניכר בכוסו, דהיינו באופן בו הוא מתנהל עם יצריו ותאוותו. בכיסו, דהיינו  במידת נדיבותו, ביכולתו  לתת מעצמו לאחר או להשיב לו כגמולו כלומר במידה ובאופן בהם הוא שולט בתוקפנותו ומעדן את ביטוייה.

השילוש האנושי הזה, של ניהול היצר הגופני, חוכמת המגע האנושי הנכון עם הזולת,  וההתנהלות המוצלחת עם האגרסיה, מחזיקים כמדומה עולם ומלואו. אנחנו לא בקשנו לחשוף את ה"הומו קיבוצניקוס" ערום ועריה אלא לנסות להכיר עוד פן באישיותו, דרך הבחירות השונות שהוא עושה במשך חייו. כך ניכר אדם באהבותיו ושנאותיו ,בשלל חוזקות וחולשות  ובאנשים אליהם הוא נוטה לחבור, בהעדפותיו האסתטיות,  בנטיותיו האמנותיות אם ישנן כאלה.

 בִּקשנו ממספר חברים לבחור קטעי ספרות, שירה, פוליטיקה, פילוסופיה, הסטוריה או להביא דברים משלהם,הכל לפי טעמם ורצונם, ולא הגבלנו או בקשנו שיהיו הדברים  קשורים בקבוצת גבע דוקא, וכל נושא יסכון.

וכך, דרך היחיד, אפשר להכיר במידה מסויימת  גם את הכלל אליו הוא שייך...... המערכת

 

תמונת אילוסטרציה

מופיע בעלון:
תגובות לדף