סימנים לחג המשק - דורון חורב

סימנים לחג המשק

ארבעה סימנים היו נותנים באדם באשר לרצונו, והיו אומרים:

לא הביע רצונו ולא מימש רצונו – ייצא מהעולם ולא ייזכרו צעדיו בו

הביע רצונו ולא מימש רצונו – נטע תקווה ברעיו ונחמץ לבבו

לא הביע רצונו ומימש רצונו – עלץ לבבו אך חשדוהו רעיו

הביע רצונו ומימש רצונו – נתן ברכה לעולם וברכה לעצמו

ואנחנו, יש בנו חלק מכאן ומכאן, ועל זאת יאהבונו ועל זאת נאהב, ועל זאת יזכרונו ועל זאת נשמח ונשמח.

וישנם המגדילים ואומרים, כי סימן אחד הוא מבין הסימנים כולם לסמל את חיינו, וזהו המקף (-).

ומשום מה גדולה חשיבותו מכל הסימנים האחרים? משום שבכוחו להפריד בין יום לידתנו ליום מותנו.

זהו סימן פשוט אולי, אך בכוחו לבטא את השמחות והאושר, את ימי התום וימי החסד, את לילות הייסורים וימי המכאוב, את רגעי האהבה, העצב, השנאות, התקוות והאכזבות, את כל שהפך אותנו למי שאנחנו, ואת סך מפגשנו עם אותם שהכרנו ואותם שהשפיעו על חיינו.

סימן אחד פשוט האורז את כל שקרה ועיצב אותנו בימי חיינו – עולם ומלואו.

ומה נבקש לנו, שנדע להכניס משמעות למקף, ושנדע לרצות ושנשכיל להביע ולממש הרצון.

וכל זאת גם בעבורנו וגם בעבור חברינו, כי לא נגזר עלינו לחיות יחד, אלא בחרנו לעשות כך בנפש חפצה.

וככל שנטיב לפעול עבורנו מבלי לפגוע בחברינו,

וככל שנשמור על מקומנו כדי שגם חברינו יוכלו ליהנות בו,

וככל שנשכיל לבחור היום כדי שלילדינו יהיה מחר,

וככל שנפעל במלוא כוחנו כדי להשיג את המרב לביתנו הפרטי והמשותף,

וככל שנאהב את ימינו כי טובים הם בזכות עצמם, מבלי לפזול לדשאי שכנינו,

או אז נדע ימים יפים של יחד לעוד ימים רבים, כי מגיע לנו לחיות בשלווה, ובנחת ובשלום.

 

לחג שמח ולעתיד מזהיר לגבע ולחבריה,

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף