משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק –

 

חג המשק 95

סיכום 9 חודשים כלכליים ואתגרים לשנת ה 96 (2017)

שנת  ה- 95 לקיומה של גבע היא שנה כלכלית טובה,היא טובה כי מנהלי ענפים אכפתיים ומשקעים והישגיים ורוצים להצליח.היא טובה כי מכון השקדים עיבד יותר שקדים.

היא טובה כי בקרה טובה יותר משנה קודמת.ואנחנו כולנו טובים כי עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו.

לאחר מספר שנים של הפרדת העסקים מהקהילה (תאגוד) מתבסס דפוס עבודה נכון, שפה כלכלית עדכנית, דוחות ניהוליים און ליין, המספקים מידע לקבלת החלטות. מצטברים נתונים השוואתיים של מספר שנים ואפשר לראות מגמות. המגמות הם: המשך ירידה בחוב, על פי מתווה מוסדר עם הבנק. עבודת הנהלות ענייניות ומקצועיות בכל ענף ובכל תאגיד. עשייה.

בחקלאות אנו עסוקים בהתמודדות למול איומים וגזירות ממשלתיות: התקפות על חקלאים במחירי המים וביטול אגודות המים. בענפי הצומח פתיחת יבוא פרועה לירקות ותבואות, בענפי החלב אנו עדיין תחת חוק החלב ועל פי מדיניות הממשלה גם חוק החלב עלול להשתנות בעוד שנים ספורות.

במכון השקדים הצלחנו לתת ביטוי להשקעות בהגדלת כושר היצור, שמרנו על מספר החקלאים הבוחרים לפצח את השקדים אצלנו שהביאו יותר פרי משנה קודמת.

בבקרה תוצאות טובות וקרובות מאוד לתכנית העבודה, יש לציין שההנהלה פועלת באופן אקטיבי למימוש התכנית האסטרטגית, תכנית שהתקבלה לפני 3 שנים, המשימות הן גדולות ועיקרן הוא גידול וצמיחה במכירות.

בפעילות החשמל , בחברת החלוקה (ק.ג) חתמנו על הסכם קבע לרכישת חשמל מוזל מיצרן פרטי, ובימים אלו השלמנו את מערכת המניה האוטומטית. בחשמל הסולארי אנו מסיימים שנה שניה של יצור חשמל והמערכת עומדת בתכנית באופן יפה, בימים אלו אנו משלימים את ההסכם לבנית מערכת נוספת במתווה מונה נטו עליה החלטנו בתכנית השנתית.

אתגרים לשנת ה 96 (2017)

האתגר המרכזי הוא  "חלופת האגודה" . האם נממש את ההזדמנות ההיסטורית והחד פעמית לרכוש את שטח המגורים בהנחה של 90% ממחיר השוק.האם אנו, בני הדור השני והשלישי נתגייס כקהילה מאוחדת ונייצר את האפשרות הכלכלית עבור בנינו והדורות הבאים להקים את ביתם כאן על הגבעה שלנו?

המשמעות הכלכלית היא כה גדולה שאי מימושה היא קודם כל שאלה ערכית.האם "מותר לנו" להחליט לא לממש ?

האתגרים המשניים, אשר אנו לוקחים על עצמנו כבכל שנה,הם תכנון מקסימלי של אמצעי היצור, על מנת להשיא תפוקות, לפתח, לייצר צמיחה לטווח ארוך וכל זאת להבטחת רווחת החברים, המשך קיום אורחות חיינו והעברת הלפיד לדורות הבאים.

חג שמח, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף