95 שנים והיום-יום - יאיר קארו

95 שנים מול היום יום.

גבע חוגגת 95 שנים לעליה על הקרקע.  מקבוצה קטנה של צעירים אידיאליסטים ציוניים סגפנים באורח חייהם צמחה כאן קבוצה גדולה רבת גילאים ,  שונת צרכים ,  הטרוגנית במאפייניה החברתיים.אז החיים היו קשים – היום, ניהול החיים הפך קשה ומורכב.

והנה רק לאחרונה התקבלו עשרה חברים וחברות חדשים ושוב אנו נושקים ל – 300 חברים לאחר לא מעט שנים. ועוד בנים מבקשים לחזור.

אני מבקש לאחל לכל קהילת גבע שנה טובה , שנת צמיחה , שנה של בריאות , שנה של הצלחה כלכלית וחברתית השלובות זו בזו.שנה של התקדמות לקראת הכרעות כבדות משקל בשורה של תחומי חיים מרכזיים, ושנה של התקדמות במשימות מרכזיות שגבע קבעה ולקחה על עצמה.

שנה שאחריה גבע תהיה שונה וטובה עוד יותר ממה שהיא היום בצאת שנת 2016.

ומכאן ליום יום .

גרעין צבר -  המזכירות אישרה ( בכפוף לחתימת החוזה הנדרש)  קליטתו של גרעין צבר נוסף במחצית השנייה של שנת 2017. הגרעין יהיה בגודלו של הגרעין הקודם 15-18 נערים ונערות שבאים ליטול חלק משמעותי בחיים כאן ולשרת בצבא.

חייק פורת והגר לב ימשיכו להוביל מהלך חברתי חשוב זה.  אני מבקש להבהיר כי הפעילות הזו מאוזנת מבחינה כספית .

חסכון 50  -  מדינת ישראל הודיעה על השקת חסכון 50 לכל ילד. אנו לומדים את הנושא.  

ישנה כבר הצעה בתהליכי גיבוש צופה פני עתיד ( שמירת רציפות לאחר יום קובע ) אשר תגיע בטווח זמן קרוב למזכירות ולאסיפה.

חשמל זורם בכפות ידיך – אהוב אותי לאט... מאז שרותי נבון שרה את השיר המחשמל הזה לא היה עניין כה רב בחשמל בגבע.  

קיבלנו מספר פניות מנומקות היטב ומתועדות לבדוק נושאים מסוימים לגבי תקצוב החשמל.  הפניות הללו נבדקות.אם יהיה צורך , לאור תוצאות הבדיקה לעדכן ההחלטות (  שהתקבלו לאחרונה בקלפי )  -  נעלה זאת שוב להחלטת הציבור. והעיקר לא לפחד כלל – צריך לתקן, מתקנים – לא מתבצרים.

מים לדוד המלך – מים מים לדוד.. מאז הביצוע ההיסטורי של ה"גששים" לא היה עניין כה רבה במדידת מים בגבע.

פעם, עיקר העניין היה במדידת הגשם ( האתגר מרתק בפני עצמו )  שהיה לה קשר מובן לחקלאות.

היום עיקר העניין במדידת המים הוא הקשר הישיר לתקציב האישי.

קיבלנו גם  כאן מספר הערות מנומקות ומתועדות מהציבור.  הן מורכבות יותר ואפשר שנצטרך לדחות מועד הפעלת חיובי המים.גם כאן , ככל שנצטרך לעדכן ההחלטות -  נעלה זאת שוב להחלטת הציבור.

חיסכון -  מים וחשמל כבר מופרטים/מוקצבים/מתוקצבים בגבע תקופה ארוכה. הפניות אלי לא לחייב עד "היום הקובע" אינן במקומן.   

אנו צריכים להביא המערכת שנרכשה למצב הפעלה מדויק וסדיר. עלות החשמל הנצרכת על ידי הקהילה מתקרבת ל  - 1,500,000 ₪ לשנה.

עלות המים הנצרכים על יהדי הקהילה מתקדמת ל1,000,000 ₪ לשנה.  סה"כ מתקרבים  ל – 2,500,000 ₪ לשנה.  הערכה זהירה מלמדת שאפשר לחסוך 10-15 אחוזים מסכום זה במעט יותר תשומת לב. עצם הפעלת מערכת המדידה מים-חשמל כבר סייעה לאתר נזילות מים גדולות ובעיות אחרות בתחום המים והחשמל והליך המדידה שלהם.

חלופת האגודה – רכישת השטח  הבנוי והמיועד לבינוי בהווה ובעתיד ( 450 מגרשים) נבדקת על ידי צוות מקרקעין ( הפוע ל תחת הוועדה הכלכלית).

התמונה מתבהרת – מצד אחד המשמעות הכספית של הביצוע אל מול יתרונות העתיד , ומצד שני אי ביצוע הרכישה אל משמעויות העתיד.  

כפר מסריק אישר לאחרונה ביצוע חלופת האגודה.. ואליו בקיבוץ בצפון שעבר שינוי באזור עדיפות עלתה עלות הביצוע של חלופת האגודה ביותר מ – 40,000,000 ₪ !!

הכוונה  - בינואר לקיים מפגש נוסף עם מידע נוסף לציבור לגבי תהליכי הבדיקה המתרחשים ( מלווים על ידי ייעוץ משפטי ושמאות).

לאחר מכן בפברואר שוקלים מפגש נוסף בדגש על צעירים שכן יכולתם לבנות ביתם בגבע בעתיד ( לאחר היום הקובע – בבוא היום הקובע ) תישען על ביצוע החלטה זו.

אם נסיים כל הבדיקה במועד שנקבע נלך להצבעה על חלופת האגודה במהלך חודש מרץ – ואז כל הכללים הנדרשים להצבעה זו יובאו בפני הציבור.

וזה הכל ?

  לא !

 יש חניות , ומסלולי צעירים , והרפורמה בתקציב האישי ,  וקליטה ובניה , וחיסכון במגזר הקהילה ועוד – ממש לא חסר אקשן ב"אומנת הגבעה" ,

  אבל חג גבע  - 95 היום.

חג שמח ושערים צהובים פתוחים לרוחות טובות.  - יאיר קארו .

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף