משולחן מנהל הקהילה / איציק מור

משולחן מנהל קהילה

 

 

הפרטת מזון-

               לקראת דיון והצבעה משלימה בנושא הפרטת מזון יוגשו נתוני חודש פברואר לחברים. הנתונים יכללו 1. תשלום עבור ארוחות  2.קניות במרכולית של מצרכים שניתנו בחינם עד כה.

יושלם תהליך יישום ההפרטה בפועל ומתן זִכוי / חיוב   לתקציבי החברים

שיחל ב - 1/4/2014


החברים יקבלו תקציב בהתאם להחלטות שיתקבלו ויחויבו על השימוש בפועל.(מבדיקה שנעשתה חודש פברואר ניכר כי מרבית החברים אינם מוציאים את כל ההקצבה ליום).

נשמח לקבל מחברים הצעות ייעול ושיפור ביישום הפרוייקט. רשמו את הצעותיכם ושימו בתיבה שנמצאת בחדר האוכל.

******************* 

 

חיוב/זכוי בתקציב בגין זמן בשימוש ברכבי הקבוצה- 1/4/2014


לאחר הטמעת התוכנה החדשה ולימודה ע"י החברים יועבר לתקציב החברים סכום שנקבע בגין זמן שימוש ברכב, ובמקביל יבוצע חיוב על הזמן לפי השימוש בפועל .

יש לזכור ששימוש בפועל  לצורך חיוב שעות הוא כדלקמן:

-         חיוב על פי שעות 08:00 – 20:00 (לא יותר מ-12)

-         2 ₪ לשעה

-         משעת תחילת ההזמנה ועד החזרת המפתח לארון.

                                                                              

                                                                      רשם איציק מור
מופיע בעלון:
תגובות לדף