חיסכון 50 ש"ח - אלי מזרחי, רענן פרנס

חיסכון 50 ₪

לחברות / חברים שלומות

בימים אלו מקבלים הורים לילדים קטינים מכתבים מהבטוח הלאומי בקשר עם החיסכון (חיסכון 50 ₪) שפותחת המדינה לכל ילד.

הנכם מתבקשים להעביר את המכתב למוניקה, בכדי שנוכל לוודא שכלל הילדים הזכאים אכן קבלו את המכתב ומופיעים כזכאים לפתיחת החיסכון.

אנחנו נעזרים ברואי החשבון, עורכי הדין והיועצים הפנסיוניים בכדי לגבש מדיניות המתאימה לגבע ולנצל את מירב ההטבות שניתן לקבל בדמי ניהול התיק, הטבות המס, ותשואות מיטביות.

נא העבירו מכתב זה בהקדם ונוכל לסיים את הטפול מוקדם ככל הניתן.

תודות

אלי מזרחי , רענן פרנס.

מופיע בעלון:
תגובות לדף