מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעֵט מנהל הקהילה

 

שלום חברים, אבקש לעדכנכם במספר נושאים הנמצאים בטיפול.

גרם המדרגות הסמוך לחדר האוכל (מעל הסנימטק)– גרם המדרגות נפגע בשל ערעור הקרקע תחתיו. בהמשך להתייחסות חברי המזכירות לעניין ובהנחיית רשות הבינוי, פעל ענף הבניין בראשותו של ערן נבון להסדרת תא השטח. אנו מקווים שהעבודות שבוצעו יזכונו בחורף יבש בחללי הסינמטק, אשר הוצפו מידי חורף.

עלות הפרויקט כ 10,000 ₪ מתקציב אחזקת חצר הקהילה

גן המשחקים הסמוך למזכירות (ממזרח לה)– ביום ראשון או שני, בשבוע שבין ה 11-15/12 ייסגר מתחם הגן ויבוצעו בו שיפוצים. עם סיום השיפוצים נעביר הגן אישור תקן, או אז תיקח המוא"ז הגלבוע אחריות על תקינותו בעתיד.

עלות הפרויקט כ- 27,000 ₪ מתקציב אחזקת חצר הקהילה

מודל חיוב מים וחשמל– לאחר פרסום דו"ח צריכת מים וחשמל בחודש אוקטובר, שחולק לכל בית אב אל תא הדואר, קיבלנו מספר התייחסויות ואנו מפיקים הלקחים.

תחילה, ברצוני להתנצל בפני החברים על חוסר הרגישות, שכן רשימת השמות לא עודכנה ונכללו בה שמות נפטרים ושמות חברים ובנים שאינם מתגוררים עוד בגבע. אנו מעדכנים את הרשימות, ואין לי אלא לשוב ולהתנצל בפני החברים שנפגעו.

אני רוצה להודות לחברים שבדקו ושאלו אודות הדו"ח שקיבלו, ומזמין חברים נוספים להעביר את הערותיהם, על מנת שנגיע מוכנים ככל האפשר למועד ממנו נתחיל בתקצוב ובחיוב בהתאם למודל שאושר.

להלן מספר שאלות שהוצגו בעניין מודל חיוב מים וחשמל, והתשובות להן:

ש: האם גיל 70 ומעלה חל רק על חיוב חשמל או גם על מים?

ת: חבר שחצה את גיל 70, דירתו פטורה מתשלום חשמל וגם לא מזוכה בעדו. במהלך החודשים דצמבר 2016 וינואר 2017, יכולים חברים בני 70 ומעלה לבחור להיכנס למודל, ואז הם יזוכו בתקציבם מידי חודש בגין חשמל ויחויבו על צריכת החשמל. כברירת מחדל, אם חבר זכאי לא ביקש לפטור אותו מתשלום – בית האב לחברים אלו פטור מתשלום.

חיוב בגין חריגה מהקצאת המים חל על כלל חברי גבע, גם על אלו שחצו את גיל 70.

ש: האם גינות ודשאים ציבוריים מושקים ממקור מים המחובר לדירתי, ואני מחויב בגינם?

ת: ככלל, רוב הגינות והדשאים הציבוריים מחוברים לתשתית נפרדת, שאינה מחוברת לבתי החברים וצריכתם אינה מצטרפת לצריכת החבר. בכל זאת, נבקש מהחברים לבדוק שאכן הם לא מחוברים לתשתיות מים ציבוריות להשקיית גינות ודשאים. אם כן, אנא פנו אלי על מנת שנטפל בהפרדת התשתית.

ש: יש לי בוסתן בו אני מטפל, האם הבוסתן יכול להיות מושקה מתשתית ציבורית?

ת: אם מדובר בשטח ציבורי הפתוח לציבור ולשימוש הציבור, והציבור יכול ליהנות מפירות הגן, הבוסתן יחובר לתשתית השקיה ציבורית. אם הגן יושב על שטח ציבורי אך נמנעת מהציבור האפשרות להיכנס, להשתמש במקום וליהנות מפירותיו, או אז תחובר תשתית ההשקיה לבית החבר וצריכתה תצטרף לצריכת החבר.

שאלות נוספות אתם מוזמנים להעביר אלי במייל Kehila@kvgeva.co.il , או אל תא הדואר בכניסה למשרדי.

במהלך השבועיים הקרובים נפרסם את דוח צריכת המים והחשמל שנצרכו בחודש נובמבר, ובהתאם להערות שקיבלתי אשפר את מבנה הדוח, והוא יישלח אל תאי החברים.

ולסיום, מספרים על חבר אשר לאחר מריבה טעונה עם אשתו בענייני דיומא, ובאותו הערב ממש באסיפה סוערת, קם החבר ואמר " חברים, אגיע הזמן לקחת את העניינים לידיים ".

עכשיו תורנו כל אחד ואחת,

בתודה ולסוף שבוע נפלא,

דורון חורב, מנהל קהילה


מופיע בעלון:
תגובות לדף