משולחן המזכירות / צלילה לקס

משולחן המזכירות

                   

אסיפת חברי גבע נערכה ביום ג', 4.3.14

בסדר היום עלו הנושאים הבאים:

 

1.      מועמדות זוהר ברג לריכוז מערך החינוך הבלתי פורמלי (כתות א'-י"ב) –

.הצעת ו. חינוך.

בדיון אוזכר שינוי מבני שיוזמת הנהלת-החינוך שמשמעותו חלוקה לאגפים/נושאים וריכוז המערך ע"י יו"ר.

לאחר גיבוש סופי יובא הנושא לדיון ציבורי.

 

2.      עקרונות מינוי ואיוש תפקידים

התוכנית המפורטת גובשה ביחידת מש"א ונידונה במזכירות ובאסיפה.

 

3.      נוהל קליטה לבית-התינוקות בגבע.

הציגה את הנושא מורן רז, רכזת הגיל-הרך לאחר גיבוש בועדת-חינוך.

 

שלושת הנושאים מועברים להצבעה בקלפי – יום שישי, 14.3.14

 

מדיוני המזכירות

נושאים שעל הפרק:

1.      עדכון תקנון ועדת-פרט.

2.      עדכון תקנון ועדת-קליטה.

3.      גיבוש אמצעים נוספים לטיפול בחובות חברים.

 

    כל נושא לאחר דיון וגיבוש יובא לציבור באסיפת הקבוצה.

 

 

                                                                             שבת שלום

                                                                                                             צלילה
מופיע בעלון:
תגובות לדף