תרבות בעמק

 

שתי צלמות משני צדי המאה העשרים

סיור משותף עם גיא רז בשני המוזאונים:

בית שטורמן / ציפורה דוד I צלמת חלוצה

משכן לאמנות/ עליזה אורבך I חיים 

בשבת .2016. 3.12, בשעה 11:00

נפגשים בבית שטורמן.

מחיר - 50 ₪

ניתן להזמין מראש לפרטים:

בית שטורמן: 6486328- 04 

משכן לאמנות: 04-6486038


נושאות קש מדוראי סדרת נשים בעבודה 2003 עליזה אורבך

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף