מאבק החקלאים - רענן פרנס

 

חברים שלום,  רגע האמת מגיע, המאבק על המים.!!  חוק ההסדרים קובע הלאמת אגודות המים וקביעת מחיר מים ארצי כזה שלא יאפשר חקלאות בעמק.     אנו צרכים לחזק את   מקבלי המאבק מטעמינו אנשי התנועה בהובלה של אבו וילן.  תפקידנו להשתתף בהפגנה בצומת יקנעם.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף