ובכליך לא תיקח - אבשי

ובכליך לא תיקח


פרדס האור הולך ומכין את עצמו לקטיף ואני רוצה להזכיר לחברים כי הפרדס הוא פרדס מסחרי ואיננו עומד לקטיף של החברים ומשפחותיהם. אין עיני צרה בחברים שבאים לטעום כמה פירות כדי לברך ''בורא פרי העץ "ולהשיב את נפשם אבל אני מבקש מהחברים למלא את מצוות חז''ל שפסקו: ''ובכליך לא תיקח". בנוסף כדאי לזכור כי הפרדס מרוסס נגד מחלות מזיקים ושאר נזקים.

בתקווה ליבול נאה בפרדס ובתקווה לשיתוף פעולה.

בשם צוות הנוטעים

אבשי


מופיע בעלון:
תגובות לדף