פעילות חוג העמקים

לשבוע שבין  3 / 9-15

*

חוג ספרות

"הצוואה" הצגת תיאטרון העמקים

*

חוג יהדות

יום ד'  12/3/14, גבע, 20:30

פרופ' יאיר זקוביץ – בית-אל

ותולדותיו של מקום קדוש
מופיע בעלון:
תגובות לדף