דף 2246

 

דף מספר 2246 ב' בכסלו תשע"ז 2 בדצמבר 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

חורף (באקוודור)

מופיע בעלון:
תגובות לדף