מועדת בריאות

משולחן ועדת בריאות

1.      קלנועיות- נושא שהוזכר ע"י דורון, מנהל הקהילה גם ב"דף" הקודם, ומטופל במסירות ע"י יורם אלוני ורון וייס

הנושא נדון בועדת בריאות ועלו 2 נקודות להדגשה

·        השימוש בקלנועית מיועד לבעל הקלנועית ולצרכיו. בני משפחה (מעל גיל 15!) רשאים להשתמש בה כעזרה לבעל הקלנועית, ולא לטיולים שלהם ברחבי גבע או כל שימוש אחר.

·        הקלנועיות אינן מיועדות לנסיעה על דרך לא סלולה. גם חברים המתקשים בהליכה מנועים מלהגיע איתה לדרכים שאינן מיועדות לכך (כמו נסיעה לפרדס או למטע השקדים). יש לכך פתרונות אחרים. נסיעות אלה מסוכנות וגורמות נזק רב לקלנועית, הנוסף על תחזוקה שוטפת יקרה.

אנו פונים לציבור משתמשי הקלנועיות ומשפחותיהם לשתף פעולה עם פנייה זו, בתקווה שלא נזדקק לתגובות נוספות ואחרות. (לנוחיות הציבור ולתזכורת, מצורף תקנון "קבלת קלנועית והשמוש בה" בהמשך)

2.רפואה משלימה- בשעה טובה חזרה שלומית לימור לעבודה במרכז רותם. שלומית עובדת במרכז מספר שעות מצומצם בשבוע. ברצוננו להבהיר כי הטיפולים של שלומית הנם בתחום הרפואה המשלימה, ואינם חלק מטיפולי הפזיותרפיה הניתנים בגבע. בדרך כלל עולה הביקוש על ההיצע וזמן ההמתנה ממושך. על אף היתרון הברור של טיפול מקצועי ואיכותי ובעלות אישית נמוכה,בגבע,  תמיד ישנה אפשרות לקבל טיפול מסוג זה גם מחוץ לגבע.

בטיפולים אצל שלומית משתתף החבר כיום ב 50 ₪. מובן שעלות הטיפול גבוהה בהרבה.

 בועדת בריאות הוחלט כי החל מ1.12.2016 יעלה סכום ההשתתפות  ל60 ₪.

3.מרפאה

  עדכון לגבי שעות פתיחה:

המרפאה תהיה פתוחה לקהל גם ביות ב' בין 8:00 ל 9:00 בבוקר למקרים דחופים.(להזכירכם: בדיקות מעבדה נלקחות בימים א' ג' וה' עם הפניית רופא בלבד).

שנהיה בריאים ושבת שלום,

ועדת בריאות ומענית

 

תקנון קבלת קלנועיות והשמוש בהן

 

 קבוצת גבע תרכוש קלנועיות לחברים אשר מסיבות רפואיות  או מפאת גילם מתקשים בהליכה.

החלטה זו היא חלק מתפיסה חברתית השואפת לעזור לחברי הקבוצה להמשיך ולהיות מעורבים בחיי החברה והקהילה.הקלנועית היא רכוש הקבוצה.

נוהלים

1)      אישור לקבלת קלנועית ינתן לאחר ביקור אצל רופא המשפחה בגבע ומתן חוות דעתו לצוות הבריאות.

2)      צוות הבריאות המאשר מתן קלנועית יהיה בהרכב:
רופא משפחה 
 ,אחות המרפאה , מרכז ו. בריאות   

 3)  ו. בריאות מאפשרת לחבר מעל גיל 75 לקבל קלנועית.

                          

4)     חבר/ה אשר אושרה להם קלנועית יקבלו קלנועית  חדשה או משומשת - מהמצאי  העומד לרשות ו. בריאות.

5)      קלנועיות חדשות נקנות על פי תכנית השקעות לאותה שנה, אשר אושרה בתכנית השנתית.

6)      קלנועיות הנמצאות אצל חברים לתקופת החלמה בלבד  יוחזרו בתום התקופה לועדת-בריאות. אדם המקבל קלנועית לצרכי החלמה יחתום על החזרתה בתום המועד.

7)     לפי החלטת הועדה יש לעשות הערכת מצב בריאות אחרי זמן מה.

8)      לפי החלטת המזכירות:חבר שלא יחזיר את הקלנועית בתום תקופת ההחלמה יחויב בתשלום   אחזקת הקלנועית בסך  250 ש"ח לחודש.

9)      חבר אשר אינו יכול להשתמש זמנית בקלנועית  רשאית ו. בריאות לקחת את הקלנועית לצרכים השוטפים ולהחזירה לחבר כאשר שוב יוכל להשתמש בה.

10)      משפחה מקבלת רק קלנועית אחת (זוגית).

11)  אסור לתת לילדים לנהוג בקלנועית. רק בעל הקלנוע - רשאי לנהוג בה.

14)  אחריות מקצועית של אחזקת הקלנועית והכשרת החברים בשימוש בה הן בידי חבר בועדת הבריאות האחראי על כך

כיום מופקד על הנושא רון וייס ומטעם המוסך – יורם אלוני

 

חתימת החבר_____________ 


תאריך קבלת הקלנועית: __________

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף