משולחן המזכירות - יאיר קארו

הייתה אסיפה רבת משתתפים 21.11.2016

שעת ערב 19.55 21.11.2016  במועדון לחבר חשיכה . בעוד 5 דקות תתחיל אסיפה.  אני שואל את עצמי מה אני עושה אם איש לא מגיע ?

20.00 בתוך 5 דקות הגיעו  17 חברים  - ומחשכה גמורה זרח אור גדול והפכנו למה שקרוי אסיפה רבת משתתפים.

1/ שאילתות/הודעות :

יאיר עמית : מבקש לבדוק האפשרות לחדש שידורי הוידאו מהאסיפות.  - 

עובר לבדיקת דורון .

יאיר עמית +קבוצת חברים : מבקש לדחות הדיון בתקנון בקרה לאסיפה בשעות הערב לאפשר לחברים להגיע .

הצבעה – האסיפה קיבלה החלטה ברוב קולות ( 16 נמנע אחד )  בעד  להפריד את הדיון בעדכון תקנון בקרה מסדר היום של האסיפה 23.11.2016 ( המתכנסת בשעה 13.00 )  ולהעביר אותו לאסיפה בשעות הערב. 

גלעד רם -  מבקש לדעת מדוע אין נאכפות החלטות קודמות לגבי רכבי 4X4 בשימוש הענפים ( ייבדק -  על ידי רענן-דורון . הערה : ניסיונות אכיפה חוזרים ונשנים לא צלחו, והובהר כך לגלעד באסיפה ).

2 נציגי ציבור  ועדה לביטחון סוציאלי. האסיפה אשרה להצבעה בקלפי (9.12.2016 )  אלדד בן ארי ,דובי פלג , מנחם מזור , עליזה ידין  ( 4 מקומות 4 מועמדים )  .

/ נציגי ציבור לוועדת יזמויות . האסיפה אישרה העלאת שלושה שמות להצבעה בקלפי (9.12.2016 )  גדעון גוריון, אילון גרייצר, עמר רז. (3מועמדים מקום אחד. עמר הסכים להעלות מועמדותו באסיפה שאישרה צירופו לרשימה ) .  

4/ האסיפה אישרה שמית להצבעה בקלפי ( 9.12.2016)  לקבלה לחברות את : אביב פורת, עמי פורת,  עטרה רצין,  ניצן רזניק-לב, אורן רזניק,  אביגיל אברהם – מרנדה, אנדרס מרנדה,  יותם אורן, גלית אורן , שלווה בן –יהודה.

האסיפה בקשה פרסום הכללים הנוגעים להצבעה לחברות  -  והרי הם  :     

להלן סעיפים מתקנון האגודה השיתופית לעניין קבלה לחברות  - ושתי הדרישות העיקריות ביחס להצבעה.

הקלפי יערך ביום שישי 9.12.2016

ניתן להצביע :

א. ישירות בקלפי ,

ב. במעטפה חתומה לאחר בקשת טפסי ההצבעה מציבי מלכי ביום חמישי לפני הקלפי.

ג.  ניתן להצביע על ידי אישור ייפוי כח בכתב או בהודעה סלולארית לציבי מלכי.

 

1.     הרוב הדרוש בהצבעה הוא 2/3 ממספר המצביעים בעד ונגד ובנוסף סה"כ המצביעים בעד צריך להיות למעלה ממחצית חברי קבוצת גבע.  

2.     כלל חברי גבע נכון למועד זה 285 ולכן נדרש רוב של 2/3 ממספר המצביעים בעד ונגד ( בלבד )  ולפחות 143 בעד.  

 

5 הסדר ליווי משפטי בתאונות ומחלות קשות.

מנחם ויאיר הציגו הצורך להסדיר הדברים בנוהל מסודר . מנחם פרט עיקרי הנושאים החידושים וההתחייבויות הדו-צדדיות חבר/קיבוץ בהצעה זו.

התקיים דיון ער ונשאלו שאלות הבהרה רבות.

האסיפה נשאלה ואף חבר לא ביקש להעביר הנושא לקלפי – כפי שנכתב מראש בדף גבע.לכן הנוהל עלה לאישור בהצבעת אסיפה ואושר ברוב קולות החברים למעט מתנגד אחד.  חברים המבקשים עותק הנוהל המאושר - מוזמנים לקבלו ישירות אצל מנחם מזור. 

נדאג להעלותו בהמשך באתר גבע.  

שבת חמימה ומבורכת – ושער צהוב פתוח.

יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף