מנהל קהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

שלום חברים,

לאחר 100 ימים של חסד, וככל שאני מעמיק להכיר את רזי המקום ואת אנשיו, אבקש בפרסום קצר זה להציג בפניכם את האתגרים שבסדר יומי ומקצת מהנושאים בהם אני עוסק.

ראשית, אני מבקש להודות לכם על מאור הפנים לו אני זוכה ועל השותפות שלכם בחשיבה ובעשייה. אני ממשיך להתרשם עמוקות ולטובה, מעוצמת אהבתכם למקום ומהאכפתיות הרבה לקורות אותו.

אנחנו נמצאים יחד, ערב הכרעות גורליות באשר לעתיד המקום ופניו, ובאשר לאורחות החיים המשותפים. כאשר אני בוחן את תוצאות ההכרעה בהצבעות הקלפי האחרונות, אני למד שוב על מידת המעורבות והאחריות של כל חבר וחבר, בבואו להשפיע על חיו ועל חיי הקהילה כולה.

הנושא המרכזי עליו אני שוקד כעת הוא בניית תקציב 2017. לצורך כך אני נפגש עם מנהלי הפעילויות, אני לומד את הענפים על כוח האדם בהם ועל המשימות והאתגרים שבסדר יומם, על מבנה התקציב של כל ענף ועל השימושים בו. בהשקפתי, שדרת הניהול בענפים ובוועדות, היא זו שמקיימת את חיינו המשותפים. זהו מארג של חברים המקיימים את שגרת יומנו, ודואגים לתת מענים ולגמד את הבלתי צפוי.

לפעמים, מובן מאליו שנפתח את הברז ויזרמו דרכו מים, נלחץ על המתג ויידלק האור, נחייג אל חברינו באשר הם ונשמע את תשובתם, במגרש החניהי חכה לנו רכב בטוח לנסיעה,מובן מאליו שבספרייה נמצא ספר קריאה לעת ערב, שהדשאים סביבנו מוריקים, מוגשים ארוחת ערב ביום שישי ומסכת חג במועדי השנה. אך כל אלה אינם מובנים מאליהם, מאחורי כל אלה ישנם מנהלים וחברים המאפשרים לכל זאת להתקיים ולנו ליהנות מהם, עד שאנו נוטים לשכוח כי אין זה מובן מאליו.

בגבע ישנם מנהלים טובים, שרוצים לקדם ולפתח כל אחד את תחום אחריותו עבור המקום ועבור אנשיו, ובמסגרת המפגש שלי עם כל מנהל ומנהל, אנו מסתכלים על היעדים והמשימות של הענף למול התקציב העומד לו, וחושבים יחד כיצד להתקדם וכיצד לנצל את התקציב בדרך טובה ככל האפשר.

תקציב 2017 מבחינתי הוא אתגר, משום השפעתו הרבה על האחריות אשר לוקח על עצמו כל חבר וחבר, בהסתכלו על אורח חייו ועל אורח חיי הקהילה באשר הוא חלק ממנה. תקציב 2017 הוא אתגר משום שמאחוריו עומד אתגר גדול יותר, לחדש את הבנייה ולמצוא פתרונות מגורים לתוצרי הצימוח הדמוגרפי לו אנו עדים בעת הזו. כדי לפנות כספי קהילה לבינוי, אין מנוס מלבחון מחדש את תקציבי הקהילה ולהכניס בהם תמורות. משמעות הפניית כספים לבינוי היא, צמצום תקציבים בהם הורגלנו.

בפרסום הבא אציג את התמורות המשמעותיות במבנה התקציב המתוכנן ל 2017.

נושאים נוספים שעל שולחני:

גן משחקים– גן המשחקים אינו תקני והמתקנים בו בלויים וחלקם אף מסוכנים. יחד עם המזכירות אני פועל להסדרת הגן ותקינתו. בעתיד, יתוחזק הגן תחת המועצה האזורית על פי הבטחתם בעניין.

קלנועיות– צי הקלנועיות מצטמצם ומתבגר. בנוסף על כך, לעיתים נוהגים בקלנועיות מי שהקלנועיות אינן מיועדות להם, מה שמאיץ את בלאי הקלנועיות ומסכן את גבע מבחינות שעניינן בתחום הביטוח. יחד עם מענית ברעם מנהלת הבריאות, אנו פועלים כדי להגדיר מחדש הנושא בפני החברים. תודה ליורם אלוני ולרון וייס, הפועלים במסירות כדי לשמור על הצי ולהעמיד קלנועיות לאלו הזקוקים להן.

רכבי קהילה –אנחנו נכנסים לתקופת החורף, וציבור החברים מתבקש לנהוג בזהירות תרתי משמע. לאחרונה חלה חובה על הדלקת אורות ביום, ומי שנתפס ללא אורות ישלם 100 ₪ קנס ושתי נקודות. אנו מבקשים מציבור החברים להחזיר הרכבים נקיים לשימוש הבאים אחריהם, ולדווח על תקלות.

נהיגה בקלאב קארים ובאופנועים בשטח הקיבוץ– חברים רבים מצוידים בכלים ממונעים פרטיים. לאחרונה החלו רשויות החוק להיכנס לישובי הסביבה לבדיקות פתע, אך גם בלעדיהם, שמירה על החוק מגינה על הנהג ועל ההולכים בדרך. חברים מתבקשים לנהוג בהתאם לחוק בכל הקשור למהירות הנסיעה, לחבישת קסדה ולהסעת נוסעים. באשר לביטוחים, חברים שלא הסדירו את ביטוח החובה וביטוח צד ג', מוזמנים להתייעץ עם מנחם מזור אשר על הביטוח ולהסדיר זאת – כל אלו בנפשנו ובאחריות הנהגים.

רשות הבינוי–חברי רשות הבינוי בהובלת כרמלה גלילי, מסיימים סקירה של מבני הציבור בגבע. לאחר מכן תעביר הרשות בקשת תקציב לשנת 2017 ובה שני יסודות מרכזיים, סדר עדיפות וגודל ההשקעה המשוערת. בבקשת התקציב יבואו לביטוי בניה חדשה למגורים, שיפוץ דירות חברים, שיפוץ מבני ציבור והסדרת תשתיות ציבור. נושא החניות, כדוגמה להסדרת תשתיות ציבור, יובא לדיון באחת האספות הקרובות. לרשות הבינוי עבודה רבה, וחברים מוזמנים לפנות בכתב בבקשותיהם, ולקבל מהרשות תשובות בכתב.

ולסיום, מספרים על אדם שהלך בדרך ומצא אבן אשר שבתה את ליבו. אסף אותה האיש להביאה אל ביתו, ובבואו לביתו מצא, שכל קירות הבית בנויים מאותו סוג אבן ובמידת יופי דומה.

לברכת שבת שלום,

דורון חורב, מנהל קהילה

 

 

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף