משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

מה בצנרת ? ומעט יותר.

חברים וחברות אולי שאלו את עצמם האם מודעת "הכלבים " הסימפטית,  בלוח הזכוכית בכניסת חדר האוכל היא פסגת העיסוק שלנו בתקופה האחרונה ?

ואחרים שאינם שמים אולי להיקף ולקצב הנושאים המטופלים ומתרחשים שואלים "ומתי נהיה קיבוץ מתחדש " ?

חברים וחברות אחרים קוראים כנראה פוסטים מרתקים על "סיפורי גבע בצבע" ועושים לייקים כל היום לאבשי ולאושיות פייסבוק אחרות.

ובכלל טראמפ נבחר לנשיא ה – 45 של ארה"ב למרות שהשער הצהוב של גבע היה סגור בלילה – המציאות מחלחלת..

התשובה לשורה הראשונה – לא ,  התשובה לשורה השנייה – זה ייקח זמן, ושתי השורות האחרות מלמדות שהחיים נמשכים.   

חלק מהנושאים שעולים עכשיו להכרעות ציבוריות עוסק בייצוב המערכת הניהולית ( שפחות או יותר הסתיים )   וחלק בריענון נושאים רבים שהטיפול השוטף בהם מלמד על קשיים שמצריכים טיפול, התחייבויות ארוכות טווח שיש לצמצם ,  פרטנות יתר בתקציבים שיש לאחדם ולהעבירם לחברים

והתקרבות למצב שבו המערכת הניהולית יציבה  ,  שורה של נושאים בעלי השלכות כלכליות/חברתיות עוברים ריענון - מרועננים ויתייצבו במקום אחר  , כך שניתן יהיה בהמשך לעסוק בשאלות "הקיבוץ לאן"

וחידוש תהליכי מתכונת השינוי – תחת מצב יציב יותר חברתית וכלכלית.  זו לפחות הכוונה  , ואנו עושים מאמץ לקדם אותה.

הרי רשימה חלקית של נושאים ( חלקם קשורים לייצוב המערכת וחלקם שוטפים)  שנמצאים עכשיו בטפול בשלבים שונים ומצריכים זמן ניהול והכנה מרובים.

כל אלה מצטרפים לשוטף  - טיפול בפניות שונות רבות ומגוונות של חברים .

חניות  :  בטפול רשות הבינוי שפנתה להעלות הנושא למזכירות.  

מפגעים ובטיחות במתקני ציבור  - בעיות בטיחות הקשורות לבית אתקין ולגן המשחקים מול הקיפוליה.  בטיפול מול גורמי הנדסה ובטיחות.   

פרויקט "הילה"  וריכוז תחום התקשורת  :  בגיבוש הצעה להקצות את כיתת הווידאו לפרויקט "הילה" ( חנוך )  וריכוז רוב תשתיות התקשורת של גבע ( במבנה ביה"ס הישן )  .

 קבלה לחברות:   10 חברים בהשלמת טיפול להעלאה לקלפי .  

הסדר ליווי משפטי בתאונות ומחלות קשות – נוכח גל תאונות ופגיעות קשות וקושי בייצוג של חברי גבע מול הביטוח הלאומי וחברות הביטוח עלה הצורך להסדיר זאת  - הליך סבוך שמתקרב לסיומו.

הרפורמה בתקציבים האישיים  - ביטול למעלה מ – 80 סעיפי תקציב שאינם מחולקים כיום דרך התקציב האישי , העברתם לתקציב האישי וביטולם בתקציב הקהילה (  מהלך שזכה לכינוי – סיום האומנה ) .

תכניות רשות הבינוי : שנת  2017  ואילך,  לקראת תקציב 2017 .

אמנת שירות בניין – אמנה כזו עמדה בבסיס השינוי בהגדרת רשות הבינוי – ענף הבניה שאושרה לפני למעה משנה.  אמנת שירות זו מסדירה,  בין השאר, נהלי התקשרות בין חבר לענף הבניין לביצוע עבודות שונות בביתו.

גרעין צבר – קבלת גרעין נוסף. ביקשנו שיפור בתנאים הכספיים המלווים פעילות חשובה זו , והנושא בבחינה של התקשרויות חוזיות.

רפורמה במסלולי הצעירים –  ריבוי מסלולים אפשריים אחרי צבא – חולשה משפטית בהגדרות , היווצרות לחצים שונים , מצבי ביניים שאינם מכוסים על ידי תקנונים קיימים  , עלויות כספיות גדולות שמכבידות על תקציב הקהילה העמוס לעייפה, התחייבויות ארוכות טווח שיש לצמצמן כדי שלא ימשכו לאורך שנים רבות, והיה ונגיע " ליום הקובע"  , כל אלה מחייבים פישוט ניכר – חיסכון ניכר – סגירת מצבים ומסלולים שאינם מתאימים עוד ומעבר למספר מצומצם של מסלולים בסיסיים.

מהלך זה זוכה כעת לכינוי "פדיון הבן " והטיפול בו יארך עוד זמן וצפוי להבשיל להחלטה ציבורית ברבעון השני של 2017.

תקציב ותכנית משק 2017 :   כולל הצורך לחתוך בהוצאות קהילה חזיתית כדי לאפשר צמצום הפער בין הכנסות מעבודה להוצאות קהילה , ושינוי סדר העדיפויות וקידום נושאים קהילתיים.  

חלופת האגודה – רכישת עתודה הקרקע לבנייה על ידי קבוצת גבע  : נושא כבד -  לחלק מהחברים הוא מובן חלק אחר פונה ואומר כי אינו מבין למה הנושא נחוץ ומה משמעויותיו. המזכירות הנחתה את וועדת הקרקעות להכין הנושא לדיון ציבורי  

והצבעה בקלפי לקראת 03.2017 . תהליך הבירור בעיצומו .  כשתגובש תמונה מלאה יותר נעלה הנושא לדיון ציבורי נרחב.

עלות קליטה ומשמעויותיה   - המזכירות אשרה בדיקה והפקת דוח על ידי גורם בלתי תלוי שיעסוק במשמעויות הכלכליות בטווח זמן שונים של קליטה. לאחר בדיקת מספר הצעות קיבלה חברת  "מבט"/ברית פיקוח את העבודה ( בסכום צנוע)

ישנם עוד נושאים בבדיקות ובהדברות מוקדמת : החזית הזו רחבה מכדי לאפשר עכשיו הקצאת כוחות נוספים שיעסקו בשאלה השניה שבראש הרשימה.  זו תשובתי לשואלים וזה סדר הקדימויות לפיו אנו פועלים.

לנושאים אלה מתלווה רשימה של נושאים בתחום הכלכלי,  שכשיבשילו ניתן יהיה להרחיב עליהם יותר.

שבוע טוב, יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף