דף 2243

 

דף מספר 2243 י' בחשון תשע"ז 11 בנובמבר  2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

המחרטה של הילמי.

בשבוע שעבר סיפרנו את סיפור המחרטה , השבוע הצבנו  אותה בחזית המוזאון

עם סיפורו של הילמי ופעלו בארץ ישראל, כאחד  מחלוצי העלייה  השנייה.

מופיע בעלון:
תגובות לדף