תפקידים ודרך הבחירה - נספח / אלון קרל
תפקידים ודרך הבחירה- נספח למס        
  דרך הבחירהרוב נדרש בקלפימשך קדנציההערות
תפקידהאחריות לבחירהאישור הנהלה כלכליתאישור מזכירותאישור אספההודעה באסיפהאישור בקלפי 
תפקידים בתאגידים- קלפ"ץעל פי התקנון-       על פי תקנון התאגיד שגובר על המופיע כאן
יו"ר דירקטוריון- קלפ"ץהנהלה כלכליתכן     3 
מנכ"ל קלפ"ץדירקטוריון מכון שקדיםדירק' מכון שקדים      בחירה ע"י דירק' מכון שקדים. סיום עבודה ע"י הנהלה כלכלית
דירקטוריון מכון שקדים (7)הנהלה כלכליתכן     3סה"כ 7 חברי דירק'. לפחות 4 מהם חברי הקיבוץ.
תפקידים בתאגידים- בקרהעל פי התקנון       על פי תקנון התאגיד שגובר על המופיע כאן
יו"ר דירקטוריון- בקרהמזכירות  כן כן60%4בחירה לתפקיד ע"י: מרכז צוות נציג ציבור, מש"א קיבוץ, דירק' בקרה הפסקת עבודה לפני תום קדנציה ברוב 60% בקלפי לפי המלצת דירק' בקרה
מנכ"ל- בקרהדירקטוריון בקרה  כן כןרוב רגיל2 
דירקטוריון בקרה (15)הנהלה כלכלית  כן כן60%4 
תפקידים בתאגיד - חקלאותעל פי התקנון        
יו"ר דירקטוריון- עסקיםמשמש מתוקף תפקיד מ.משק       בתפקיד היו"ר משמש מרכז המשק
דירקטוריון אחזקות (8)הנהלה כלכלית      3 
תפקידים ניהוליים / מקצועיים         
יו"ר הנהלה כלכליתמזכירות כןכן כן60%4לפי תקנון הנהלה כלכלית 2004 (סעיף 4 א): בהעדר ועדת מינויים האחריות של מזכירות הקהילה
מזכירמזכירות כןכן כן60%4 
מרכז משקהנהלה כלכליתכןכן כן60%4 
מנהל ענפי קהילהמזכירות כןכן כן60%4 
גזברהנהלה כלכליתכןכן כן60%4 
מנהל משאבי אנושמזכירות כןכן כן60%4 
מנהל ענף במגזר העסקי         
רפת מרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
דירמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
גד"שמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מטעיםמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
זיתיםמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
לולמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
אורווהמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
הנה"חמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מחשוב ותקשורתמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מכון מיםמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מוסךמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מסגריהמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מוסך טרקטוריםמרכז משקכן  כן  5קדנציה שניה תאושר בה.כלכלית ומזכירות
מנהל ענף במגזר הקהילה         
סדרן רכבמנהל קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
ע. חוץמנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4כך ע"פ התקנון למעט כאשר יש מנהל קהילה\מש"א שיכול לרכז
אופנתיקמנהל ענפי קהילה כן כן רוב רגיל4 
מזוןמנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
כלבומנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
מרכוליתמנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
יזמויותמנהל ענפי קהילה כןכן כן60%4כך ע"פ התקנון למעט כאשר יש מנהל קהילה שיכול לרכז
חינוך- הגיל הרךמנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
חינוך בלתי פורמלימנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
בנייןמנהל ענפי קהילה כןכן כןרוב רגיל4 
          
מרפאת שינייםמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מתפרת תאיםמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מכבסהמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מתנדביםמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
נוימנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מחלבהמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מרכז סקרנותמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
דוארמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
נגריהמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
סביוניתמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
בית סביוןמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
עורך/ת עלון  כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
ספריהמנהל ענפי קהילה כן כן  4הודעה בדף גבע ואסיפה
מרכז ועדה של תחום אחריות רחב           
חינוךמזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
בריאות ורווחהמזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
ביטחון סוציאלימזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
רשות הבינוימזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
פרטמזכיר כןכן כןרוב רגיל4לפי תקנון ו. פרט משנת 2000 (סעיף ב)- כל חברי הועדה יבחרו בקלפי ל- 3 שנים לא צויין הרוב הנדרש
קליטהמזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
קלפימזכיר כןכן כןרוב רגיל4 
רכז אסיפה מזכיר כןכן  רוב רגיל4 
מרכז ועדה         
תרבותמזכיר כןכן   4 
אבלותמזכיר כןכן   4 
שמחותמזכיר כןכן   4 
צעיריםמזכיר כןכן   4בעבר נבחרה בקלפי
ניהול אתר אינטרנטמזכיר כןכן   4 
השכלהמזכיר כןכן   4בעבר נבחרה בקלפי
רכב/ תחבורהמנהל קהילה כןכן   4 
חברי ועדה, נציגי ציבור         
חינוךרכז ועדה כן כן    
בריאות ורווחהרכז ועדה כן כן    
ביטחון סוציאלירכז ועדה כן כן    
רשות הבינוירכז ועדה כן כן    
פרטרכז ועדה כן כן    
קליטהרכז ועדה כן כן    
קלפירכז ועדה כן כן    
צעיריםרכז ועדה כן כן    
רכב/ תחבורהרכז ועדה כן כן    
תרבותרכז ועדה כן כן    
אבלותרכז ועדה כן כן    
שמחותרכז ועדה כן כן    
ניהול אתר אינטרנטרכז ועדה כן כן    
השכלהרכז ועדה כן כן    
ועדות שלא מופיעות כאןמרכז הועדה כן כן   הודעה בדף גבע
ועדה הממונה ע"י אספה        בתקנון (סעיף 94) רשום שכל ועדה שנבחרת באספה- תיבחר ברוב רגיל אלא אם כן רשום במקום אחר בתקנון או בחוק- רוב אחר.
ביקורתמזכיר  כן כן60%4בתקנון (סעיף 110 א) - האספה יכולה לקבוע משך כהונה ומס' חברי ועדה בהתאמה לשאר הרשויות. בתקנון ו. ביקורת משנת 2000 רשום קדנציה של 3 שנים וכל חברי הועדה נבחרים אישית בקלפי 
נציגי ציבור         
מזכירות   כן כןרוב רגיל4 
הנהלה כלכלית (20)מזכירות כןכן כןרוב רגיל4לפי תקנון הנהלה כלכלית 2004 (סעיף 4 א): בהעדר ועדת מינויים האחריות של מזכירות הקהילה. נציגי הציבור יבחרו לאחר שייבחר היו"ר
רשויות חוץ לפי הרלוונטילפי הרלוונטי כן רוב רגיל4תק"צ, מועצה, מפלגה וכיוצ"ב
תגובות לדף