הודעה מבקרה - יפתח רונן

 

אל כל חברי ותושבי גבע שלומות.

כפי שכבר פרסמנו מספר פעמים בעבר, בקרה מחויבת מסיבות של הוראות בטיחות בראש ובראשונה וגם מהצורך למניעת כניסה לא מבוקרת של מי שאינם מורשים לכך, למחלקות ייצור ושטחי תפעול,  להגביל ולפקח על כניסת אנשים שאינם עובדי בקרה, למפעל.

לצורך כך הותקנו בבקרה דלתות המאפשרות פתיחה באמצעות תג עובד,דלתות אלו מיועדות לכניסה לעובדי בקרה בלבד!

לחברי גבע כמו גם לכל אדם אחר, אסור להיכנס למפעל דרך כניסת העובדים ( תוך ניצול פתיחתה על ידי עובד ) או דרך שטחים תפעוליים ( מחסנים, אולמות ייצור ) הפתוחים בזמן שעות העבודה.

חבר או תושב שמבקש להיכנס לבקרה כדי להיפגש עם מי מעובדי בקרה, יכול לעשות זאת אך ורק דרך כניסת המשרדים תוך שהוא מתאם עם המארח מעובדי בקרה, שיבוא לפגוש אותו במשרדים וללוות אותו בזמן השהות במפעל.

על פי תקנות הבטיחות חל איסור על מי שאינם עובדי בקרה לנוע בשטחי המפעל (למעט המשרדים )

ללא ליווי של עובד בקרה.

אני מודע לכך שעבור כולנו, הרואים במפעל לא רק מקום עבודה אלא גם בית, יש קושי להסתגל להגבלות מעין אלו, אולם אני ומנהלי בקרה הנושאים באחריות אישית, שעלולה אף להיות מתורגמת לתביעה פלילית נגדנו במקרה של פגיעה בגוף חו"ח, חייבים לאכוף הוראות בטיחות בכדי לנסות ולמנוע כל פגיעה בגוף עובדים ואורחים כאחד.

ניתן למצוא ברשת אין סוף הסברים וכללים חוקיים שלצערי אנו מתקשים לאכוף בבית, נוכח היותנו מחוברים לתרבותנו הפנימית הרואה את מקום העבודה באופן שונה משרואה זאת החוק, בחרתי ציטוט אחד מינימלי:

.במיוחד חייבים להדגיש את אחריותו של המנהל : הכלל העובר כחוט השני בחקיקה הוא שהמנהל נתפס כמי שלא קיים את אחריותו בכל מקרה של תאונה או של חריגה מן הדין , וזאת עד אשר הוא יוכיח כי נקט באמצעי הזהירות המתחייבים (דהיינו כי לא התרשל), וכי לא ידע שמפירים את הוראותיו או את הוראות הדין"

בקשתי בכל לשון של בקשה מהחברים הבנים והתושבים, להישמע להוראות אלו ולא להפר אותן, עובדי בקרה אינם שוטרים ואין זה נכון להעמידם במצב בו הם מפרים את הוראות ההנהלה. חוסר שיתוף הפעולה עם בקשותינו בעניין זה, מאלץ אותנו להשקיע כספים ואמצעים טכניים ומקשה על כולנו בבקרה לעמוד בכללים הנדרשים מאתנו.

בברכה.

יפתח רונן.

מופיע בעלון:
תגובות לדף