מכרזים / אלון קרל מש"א

קב' גבע – משאבי אנוש gevamasha@kvgeva.org.il

טלפון ‏: 04-6535107, פקס : 04-65353

 

לדף גבע

על הנעשה במחלקת משאבי אנוש.

 

בימים אלו סיימנו להכין ולהעביר לאישור המזכירות מסמך עקרונות לבחירת בעלי תפקידים ונושאי משרה.

בנוסף על העקרונות נערכה טבלה הכוללת בפירוט כל תפקיד, ועדה ומועצת מנהלים וכן נציגי ציבור בועדות.

לכל אחד מאלו מופיע מי אחראי לבחירה, היכן נבחר, מאושר, קלפי, רוב לבחירה, אורך קדנציה ועוד נתונים.

הנושא עלה ומובא כהצעה לאסיפה ולקלפי, לאחר שחברי ועדת מינויים הגיעו למסקנה והחלטה כי התנאים אינם מאפשרים להם לעמוד במטלות התפקיד. חלק מאותם תנאים הם שינויים בהתנהלות ונהלים וחלקם שינויים ביכולת או הרצון להתנדבות לטובת איכות ורמת החיים, קשיים בהתמודדויות כחבר הועדה, תפיסות חיים שונות ועוד גורמים שתרמו לכך שסך התנאים והיכולת להצליח בתפקיד ועדת מינויים היו כנגד הסיכויים.

לפיכך שילבנו כוחות למצוא ולהציע דרך התנהלות שתביא להמשכיות ושמירה על קיום של תהליכי מידע, נגישות, שוויון הזדמנויות, בחירה, מקצועיות ופיקוח על בחירת בעלי תפקיד ומשרות בקיבוץ.

 

בהנהלת עובדי חוץ אנו עוסקים בקידום עידכון נוהל עובדי חוץ שהתקבל ב- 2007, לפני כמעט 7 שנים. הכוונה היא להחזירו להיות רלוונטי ושמיש וכזה שעוזר לקדם את הענף\קבוצת עובדי החוץ ומאפשר לייצר התנהלות סדירה ועדכנית. לכשנסיים נציגו לעובדי החוץ להערותייהם ושאר תובנות ומשם לאישורו, כמקובל.

תזכורת! לכל עובד החוץ: להביא את התלושים מיד אם קבלתם למשרד חשבות שכר, כנ"ל טפסי 106, כנ"ל דוחות קרנות פנסיה והשתלמות.

בימים אלו אנו שוקדים על כל נושא הפנסיה ואקטואריה לעניין זה ומיידע בדבר קרנות פנסיה הינו בעל חשיבות רבה להסדרת פנסיות מכובדות לחברים בכלל ובתוכם חברים עובדי חוץ, לדורותייהם.

 

בהנהלת משאבי אנוש אנו עוסקים בהכנות לאכיפת תקנון העבודה לעניין יתרות ימי חופש, כפי שהוחלט בתקנון העבודה ב- 2013.

תזכורת! בכל חודש בדוח שעות העבודה, בתחתית הדף, מופיע מצב ימי חופש. במידה ומוצאים שיש ביתרות טעות חשוב להגיע למש"א לבדיקה והסדרה של מצב ימי החופש, כזכור קיים תשלום עבור חוסר בימי חופשה הנובע מחוסר בשעות עבודה במהלך השנה, וכל חודש בחודשו.

 

ולסיום, להלן מפורסם מכרז לתפקיד אחראי תחום ביטוח לאומי בקיבוץ. (במקומו של מנחם מזור)

 

מכרז פנימי

מבוקש! חבר\ה לתפקיד אחראי\ת תחום ביטוח לאומי.

אחריות לטיפול הכולל בנושאי ביטוח לאומי בקיבוץ, כולל נושא מיצוי זכויות.

עבודה משרדית בעיקרה

קשר עם רשויות ומשרדי ביטוח לאומי.

הכנת טפסים ותביעות לקצבאות.

מעקב ופיקוח על תקבולים מהקצבאות.

יכולת קריאה וכתיבה כולל התנסחות טובה.

עבודה מאורגנת ומסודרת.

דיסקרטיות, מעל הכול.

תינתן הכשרה הן בחפיפה עם מנחם מזור והן בקורס\ים מתאימים.

היקף המשרה הינו חלקי וגמיש, יום יומיים בשבוע.

המעוניינים במשרה או בפרטים נוספים מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש.

 

אלון קרל, מש"א

קבוצת גבע

מופיע בעלון:
תגובות לדף