דרושים בגבע יו"ר ועדת ביקורת ויו"ר ועדת קלפי


מכרזים חדשים

ינואר - 2017


יו"ר ועדת ביקורת

תיאור כללי של התפקיד:  קיום החלטות, תקנון הביקורת, כפי שקבע הקיבוץ.               

תחומי אחריות:

·                    בחירת מבקר פנימי, ובקרה על עבודתו.

·                    ניהול ועמידה בתקציב הועדה.

·                    פרסום דוחות, עפ' מה שאושר באסיפה, תחילה במזכירות ולאחר מכן באסיפה.

·                    מעקב אחר ביצוע יישום דוחות הביקורת, על ידי הגוף המבוקר וההנהלה האחראית.

דרישות התפקיד:

·                    הכנת תוכנית עבודה, ואישורה באסיפה. 

·                  הפעלת הועדה והמבקר הפנימי.

·                  הוצאת דוחות המבקר לציבור, ללא משוא פנים.

·                  איתור ליקויים והנדרש לתיקונם, מתוך דוחות הביקורת.

כישורים נדרשים, למילוי התפקיד

·       בעל השכלה אקדמאית-רצוי.

·       אינו נושא בתפקיד ציבורי, בקיבוץ.

·       בעל ניסיון ניהולי.

·       כישורי מחשב, וסדרי עבודה, טובים.

·       יחסי אנוש ויכולת העברת רעיונות לציבור או לפרטי.

כפיפות:      אסיפה.         משך קדנציה : 4 שנים.   בחירה לתפקיד : קלפי

כניסה והתחלת עבודה - מיידי

 

מכרז לנציגי ציבור בהנהלת קהילה.

בעקבות החלטת אסיפה, להקים מחדש את הנהלת הקהילה, להלן מכרז לנציגי ציבור.

דרושים להנהלה – 5 נציגי ציבור

על פי תקנון הנהלת קהילה מיום 15.08.03 שהתקבל באסיפת גבע וניתן לעיין בו באתר גבע.

 

כללי : התווית מדיניות לענפי הקהילה והועדות .

 

באחריות : שיפור והתייעלות בענפי הקהילה, יישום החלטות אסיפה בתחומים החברתיים והכלכליים.

 

חברים ותפקידם : יו"ר – מנהל הקהילה. 6 ראשי הענפים הגדולים בקהילה – מזון,  
בריאות, חינוך, רשות בנייה, כלבו,  רכב.  5 נציגי ציבור.

 

בחירה לתפקיד : הצבעה בקלפי!

המעוניינים/ות להציג מועמדות, מוזמנים להיות בקשר עם אלון במש"א.

 

המעוניינים ומוצאים עצמם מתאימים, לאחד מאלו,
מתבקשים לפנות למשאבי-אנוש

תגובות לדף