היה היה - יאיר קארו

היה היה צריף "של אילנה"וראו- איננו עוד!

 

היה בית גם הוא הלך בדרך כל רעוע ומט לנפול.

 

מי ומה יבואו במקומם?

הויכוח כבר ניטש...

צילומים: יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף