להתברך - דורון חורב, מנהל קבילה

להתברך

במה מתברך מקום? ביפי נופיו ובאנשים שבחרו לשזור בו את חייהם.

במה מתברך אדם? ביודעו לראות את המקום, על יפי נופיו ועל יפי אנשיו.

קורה ותאחז באדם השגרה, ויפסיק ראות את המקום. או אז, יתמררו עליו חייו.

מעת לעת, שומה לו לאדם להשים מול חשכת הליל וימי קדרים, את הטוב שנפל בחלקו.

אם נשכיל לראות את נופי גבע, בתכלת שמים, אודם ההר, ירוק שדותיו ושחור אבניו,

ואת נפש האדם, טוב ליבו ומעשה ידיו, נשכיל לדעת את השפע מנת חלקנו.

אציג בפניכם רק מקצת מהאנשים הרוקמים את מעשה ביתנו המשותף,

ואתנצל בפני אלו שלא אציג, אף להם שמורה זכות גדולה במקום,

רועי, זהר, אורה וצוותי החינוך, המגדלים את ילדנו לאנשים

יואב וצוות חדר האוכל,אשר מרפדנו באוכל טעים ומגוון

מענית, רוחלה, איריס וכל צוותי הבריאות והרווחה, המעניקים לנו אורך ואיכות חיים

נירה, דפנה, ניקה, רבקה ורותי, השומרות עבורנו אוצרות זיכרון, ידע ורוח

אסף והמתנדבים לשמירה ולביטחון, המאפשרים לנו לישון היטב בלילה

ערן וצוות הנוי, המוריקים את פינות החמדה ומצלים עלינו בעצים

טל ושירה אשר על התקשורת, המאפשרים לנו לדבר זה עם זה ולראות עולם

עליזה וצוות הנהלת חשבונות, הדואגים להיום ולמחר הכלכלי שלנו

נעמה וצוות המחלבה, המייצרים גבינות טובות שטעמן עולה על של כל האחרות

יורם, יורמי וצוות המוסך, המאפשרים לנו נסיעה בטוחה למחוזות חפצנו

אורטל וצוות הכלבו, העומסים כל טוב על המדפים לרווחתנו, כל אחד באשר נדרש לו

אורי, יעל, אסנת וצוות המכבסה, על הכבסים הריחניים, המגוהצים והמקופלים

רם, עמי ואנשי הטיולים, הכושר והספורט, המתבלים את חיי הפנאי שלנו

ברנדה וחייק, המאפשרים לנו להתנדב, לתרום ולהגשים עבורנו ועבור אחרים

אלי ויואל, המחזיקים בנכסי צאן ברזל ומפארים בם את שמנו

זיוה, רינת, כרמלה וחברי הוועדות, הדואגים לנו ולילדינו לרווחה, למדור ראוי ולעתיד המקום

נעמה וצוות התרבות, האמונים על שאר הרוח ומוסיפים לשמחות בחיינו

שדרת הניהול בענפי המשק ובמפעליו, המניעים את כלכלת המקום ומאפשרים את כל זאת

ובמה נוסיף ונתברך גם בשנה הנפרסת עלינו היום?

שנדע לעמוס את כל הטוב הזה על כף המאזניים,

שנדע להבדיל בין הכפות,

שנדע להבין עד כמה בורכנו,

שנדע לראות את שפעת העשייה,

שנדע להעריך את אלו שעושים,

ושנדע להודות להם על כך.

לשנה חדשה, טובה ומבורכת, ביפי נוף המקום וביפי אנשיו.

דורון חורב, מנהל קהילה

**************

למיכי דרורי,דגן יראל ואלי חלוצי  שלום

ברצוני להודות בשם חברי גבע על ההרצאה המאלפת שנתתם ביום ראשון 25.9.2016

בחדר האוכל בגבע בפני חברים  רבים

שבאו לשמוע על  הקרקעות  וחלופת האגודה .

הסקירה המשפטית והפרקטיקה של הביצוע שהעברתם באופן קולח וברור כמו גם ההערכות המספריות והמידע על התהליכים הצפויים ותאריכי היעד

הבהירו היטב לחברי גבע את גודל ההכרעה הניצבת בפניהם.

תודה לכם , כל טוב ושנה טובה.

יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף