משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחנו של מרכז המשק

 

השנה מתקרבת לקיצה וזה הזמן לעשות ספירת מלאי, סיכום כלכלי חצי שנתי. רובנו נגלה שעדיין לא נגמלנו מקפה ומעוד כמה הרגלים ישנים. "הקהילה" עדיין דורשת לכבד צרכים רבים, המינוס בבנק מתעקש לצמוח בעוד אלפי שקלים. בקיצור המאזן הכללי מורה על גירעון ללא הדיבידנדים.

חצי השנה הראשונה טובה יותר מהשנה שקדמה לה, ואנו מקפידים להמשיך בתכניות העבודה השנתיות.


בקרה, סיימה לאחרונה תהליך של רכישת חברות הבת בארה"ב ובספרד ומממשת בכך את התוכנית האסטרטגית. התוצאות העסקיות טובות יותר מלפני שנה, אין שינוי בתנאי הסחר, ויש שיפור באיתנות הפיננסית מבחינת היחסים בדוחות הכספיים.

יתרת החוב הבנקאי נטו קטנה,אולם עם מימוש ההשקעה בבקרה ספרד בחודש יולי,גדל החוב בסך ההשקעה. יש להמשיך ולפעול כדי להגדיל את היקפי הפעילות של בקרה.

המאזן משקף איתנות פיננסית ומשאבים שאותם יש לנצל לצורך הגדלת היקפי הפעילות על פי המתווה האסטרטגי.

יפתח ציין כי בחציון השני ישנם מספר אתגרים- בתחום התפעול , השיווק  מול לקוחות וכן שער הין שעומד לרעתנו. כל אלה הם אתגר משמעותי בדרך לעמוד באותה רווחיות גם בחציון השני.

 

חקלאות, ענפי החקלאות שומרים על יציבות , בדיר ובמטעים יש מגמות שיפור מתקופה קודמת.

גד"ש- ענף יציב שמצליח לשמר תרומה משמעותית כל שנה, האיומים בענף הם בעיקר בהחלטות הממשלה על שינוי מחירי המים ופתיחה של מוצרי יבוא ללא מכס המתחרים בגידולים שלנו.

 

מטעים - השנה היבולים טובים והאתגר העומד בפני הצוות הוא לשמור על היקפי יבול יציבים לאורך זמן.

 

לול- הפעילות באינטגרציה יציבה עם רווחיות קטנה, תוצאות המדגרים טובים.הצוות מנוסה והתוצאות בהתאם. אנו מקבלים תרומה קבועה לק"ג בעבור שרותי הגידול. הענף עובר טלטלות גדולות מאז סיום ההסדר, שוב הממשלה מונעת יציבות, ולכן אנו בוחנים שיתופי פעולה לטווח ארוך.

 

רפת- צוות גדול וותיק, תוצאות מקצועיות טובות, האתגרים הם לשמור על הקיים ולהשתפר בתכולת המוצקים. תנאי הסחר בין מחירי המזונות למחיר המטרה סבירים, המכסה גדלה ב 2% בשנה ואנו קרבים ל- 5 מיליון ליטר .

 

דיר- הענף המשתפר של השנה....המחירים  טובים ויש ביקושים טובים לחלב ולבשר, הסככות מלאות בכבשים וטלאים והתחושה נוחה  לחצי שנה השנייה ולקראת שנה הבאה.

 

מכון שקדים- ככל שנה, זו התקופה הבוערת בה אנו מקלפים במרץ, השנה היבולים גבוהים יותר והכמות שהתקבלה גדולה משמעותית מהשנה הקודמת. ההשקעה בהגדלת כושר היצור נושאת פרי וקצב הפיצוח על בכ-30% ונותן מענה טוב לכמות.


מוסך הרכב- מבסס את הפעילות העיקרית על רכבי כוחות הביטחון וכמוסך מומחה לרכבים מתוצרת קוריאה. השנה צרפנו את פעילות הטרקטורים תחת כנפי מוסך הרכב ובוחנים את הפעילויות במשקפיים כלכליות.

לאחרונה הקמנו את הועדה על פי תקנון שאושר בשנת 2012, הועדה תהווה הנהלה לכל הפעילויות היזמיות אשר מתקיימת בגבע, חברי הועדה הם: דורון, עליזה, רענן וחבר נוסף נציג ציבור. אנו מתחילים להיפגש עם החברים כדי לשמוע וללמוד. חברים המעוניינים לקדם יזמות אישית מוזמנים לפנות לאחד מחברי הצוות.

תהיה שנה טובה ומתוקה לכולנו- שנת שגשוג צמיחה ובריאות טובה לו יהי,

רענן פרנס.

מופיע בעלון:
תגובות לדף