משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

שוטף יותר ושוטף פחות – ושנה טובה.

 

התחלנו את השבוע עם "חלופת האגודה". מעל 50  חברים הגיעו לחדר האוכל לשיחה שהחלה בשעה 17.00 והסתיימה כמעט לאחר שעתיים.

רוב הזמן לא נשמע רחש מהקהל המרותק ואפשר היה לשמוע  משק כנפי זבובים בודדים שנשארו מארוחת הצהריים.

עו"ד מיכי דרורי -  מנהל המחלקה המשפטית של התק"ץ ואיתו דגן יראל - ממחלקת הקרקעות ואלי חלוצי- שמאות מקרקעין  סקרו את התהליכים

המלווים את מערכת היחסים בין מנהל מקרקעי ישראל לקיבוצים  .  נשאלו גם שאלות – ניתנו גם תשובות. ועמדות מה לעשות או לא לעשות יש רבות.

על כל פנים דומה היה שמובן לכל מי שהיה באירוע  כי גם סגירת השער הצהוב ( כמטאפורה לחסימת המציאות מחוץ לכותלי הבית ) לא תעזור ואיננה הפתרון.

לצוות הקרקעות כבר נקבעו פגישות המשך לבירור הסוגיה הכבדה הזו , והמשך יבוא.

בהמשך בצד זוטות רגילות  הגיעה אסיפה רבת משתתפים ביום שלישי  - כה רבת משתתפים הייתה האסיפה עד כי היה צורך לחלק "מספרי ברזל לנוכחים" כדי שלא ילכו לאיבוד בבדידותם.

אבל אלו שטרחו ובאו  שמעו שאילתה מעניינת על עלות והתקנת מוני המים והחשמל ותשובה מידית :  750000 ₪ בפריסה ל – 3 שנים. 2/3 מהסכום מוני חשמל 1/3 מוני מים שדרוג.   

עדיין יש צורך בהפרדות נוספות בחלק מהבתים בהם צנרת המים  משותפת.

 

לאחר מכן מופע רהוט של רינת (מושי) גלילי מרכזת ועדת צעירים והסבר על הצעת התקנון החדש לנושא שהות/מגורי בנים אצל הוריהם והשכרת דירות לצעירים .

 

לאחר שאלות הבהרה אחדות אשרה האסיפה להעביר הנושא לקלפי.

 

ואז הגיעה אם כל המצגות -  מודל חיוב חשמל ומים לקראת הפעלה 1.12017.

 

דורון חורב ( מנהל קהילה )  הציג את המודלים וענה על שאלות רבות של הקהל כולל הדגמת סימולציה של משפחות בהרכבים שונים והיקפי צריכה שונים של חשמל ומים.

 

גיל 70 הוחזר למקומו בתחום החשמל  - במקום המספר השגוי 75 ששייך לקלנועיות בכלל , ובא לציון גואל.

 

בתשובה לשאלות הקשורות להבדלי בידוד בין דירות ומשתנים אין-סופיים אחרים שבה ועלתה האמירה שתדריך אותנו בשנים הקרובות "תמה האומנה "  ( ע"ע  אומנה ) .

 

העיסוק הפרטני האין-סופי בנסיונות השוואה של אין-סוף משתנים בלתי אפשרי עוד. אין לנו הזמן המשאבים הצורך והיכולת להמשיך לעסוק עוד באיזון ריבוא המשתנים .

 

מים וחשמל ועוד סעיפי תקציב רבים  מרוכזים בהצעה מרכזית אחת ( שתעלה אחרי החגים לדיון )  ל –"לרפורמת התקציבים האישיים " שעניינה "צמצום האומנה" והעברת הכסף והאחריות לחברים עצמם.

 

האסיפה אשרה העברת הצעה זו לקלפי ( בכפוף לתיקון גיל 70 במודל החשמל ).

 

וכאילו לא די בכל אלה הגיע קצין בטיחות ובבדיקה בדיסקוטק מצא כי אין המקום עונה על תקני הבטיחות הנדרשים בתחום החשמל ומדובר בסיכון של ממש.

 

רשות הבינוי פנתה למזכירות לקבל החלטת סגירה של המקום עד לתיקון הליקויים.  המזכירות אשרה סגירת הדיסקוטק לאלתר מטעמי בטיחות.  

 

ובשולי היום יום  נותר לאחל לכל אחד ואחת  לכל יחיד ומשפחה :

 

שתבוא עלינו שנה ברוכה ,  שנה של שלום ,של צמיחה , בריאות , שגשוג ורווחה  , ויותר אושר ושמחה ביום –יום  הרבה הרבה יותר.                                               

חג שמח ושנה טובה – יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף