ברכה למוקי - עפר ברזק

ברכה למוקי עם סיום עבודתו כגזבר גבע

בתמונות –הסיור בכאוכב צילם דני פלג

לפוזמק* ידידי –

 הנה אנו עומדים כאן סביב השולחן כל עמיתיך מהמזכירות ובני משפחתך ,כדי לציין בטיול בארץ ותקרובת יום בחייך, לסיום תפקיד ציבורי ארוך שנים.כבר יותר מ- 30 שנה אתה בתפקידים ציבוריים בגבע ברצף , גזברות , ריכוז משק, בנין ושוב גזברות .

בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת דחפנו יחד  עם מיכה אפרתי את "קופות הגמל" לכל חברי גבע, ואח"כ בשנות ה- 2000 יחד עם יפתח רונן הכנסתם את הפנסיה. הטיפול בקרנות לביטחון סוציאלי היה אחד הדברים להם הקדשת זמן ומחשבה יותר מכל נושא.

בימים אלה העברת את הגזברות לאלי מזרחי ונשארת לטפל בקטע שכל כך חשוב לך -

הקרנות לביטחון סוציאלי. אני חושב שגבע חייבת לדעת ולהכיר לך תודה על כך.

אני יודע שאתה סוליסט , אבל תקבל בהבנה ובסבלנות, שהצוות שנבחר בתאום אתך

לנווט את "הר השקלים " שיצרו כל הקופות יחד ,בא לקראתך ורוצה רק לעזור.

אז פוזמק – אתה כבר בן 65, סבא, תוריד הילוך, תבלה עם המשפחה , תטייל בארץ ובחו"ל כפי שאתה מאד אוהב ותשמור על הבריאות.

עד 120 !!!

ממני - הג'ינג'י  עפר ברזק.   

* פוזמק – הכנוי של מוקי מימים רחוקים                                                    

                                    

מופיע בעלון:
תגובות לדף