הודעות לדף


מועדת חינוך

 

רועי לרון ייעדר מריכוז ועדת חינוך עד תחילת ינואר. 

בסוגיות דחופות ניתן לפנות לזוהר ברג בבלתי פורמלי או לרובי בגיל הרך.

 לאחר ראש השנה, רינת גלילי תמלא את מקומו של רועי בריכוז ועדת חינוך,

עד חודש ינואר.

                                                                               תודה מראש, לרינת זוהר ורובי.

 

 *************************************************************************************

 יום כיפור

 

אנו מחפשים מתנדבים, על מנת לקיים את מסורת יום כיפור, בית הכנסת ואירוח אנשי עמותת אילת השחר.

 

ניתן לפנות לרועי לרון או בועז ענבר. 

 ******************************************************************************

עדנה לנדאו - אחראית חדר-אורחים עד חודש נובמבר 


מופיע בעלון:
תגובות לדף