מועדת צעירים

מועדת צעירים

ברכות חמות עם הרבה גאווה בלב

ארז גולן-יצא לשירות אזרחי

זיו בן יוסף, עדן ווסלינג,  נוי ידין ויולי גלילי- השתחררו מצה"ל 

סטודנטים שסיימו מסלול לימודים-איריס ידין-'וטרינריה',

 לביא זיק-'' הנדסת מכונות', יותם רון-'עיצוב גרפי ותקשורת חזותית'', כליל ברעם-פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית'.

עלו והצליחו ועשו חייל בדרככם החדשה!

ועוד ...

הועדה נפגשת באופן קבוע בכדי לעדכן ולהתאים את נוהל הצעיריםלמציאות המשתנה. התהליך מורכב ומחייב איזון עדין בין צרכי הצעירים ליכולות גבע.

שיחת צעירים- התקיימה שיחה ראשונהעם מסיימי צבא/שירות אזרחי ועד 30. ניכר ייצוג נאות של מגוון הגילאים והסטטוסים מקרב אוכלוסיית הצעירים. להלן הסוגיות המרכזיות שעלו:

שנת בית- דעות לכאן ולכאן לגבי מהותה. נושא העבודה תפס חלק מרכזי בשיח. הודגש, העדר מדיניות ברורה לגבי העסקת בנים בענפים ובמפעלים, המלווה לעיתים בתחושה (סובייקטיבית) של חוסר נוחות ונחת של הבן והמערכת.לצד זה, ישנם צעירים שעובדים בענפים השונים מגיל נעורים, חשים שייכות, קשר חם וטבעי למקום העבודה ורואים בו הזדמנות להתפתח ולצמוח גם במסגרת זו.

מסלול לימודים-  הצעירים הביעו הוקרה והודיה לקבוצת גבע, בשל  תנאי הלימודים המתקבלים בגין שנת הבית, שמאפשרים למידה איכותית ונינוחה יחסית, לצד עבודה ופרנסה עצמית שנדרשים אליה.

קשר עם הקהילה-ציינו את הצורך בתחושת שייכות ובהידוק הקשרים עם החברים בקיבוץ (התעניינות, שלום במדרכות, תשומת לב כלשהי, מילה טובה וכו) אינטראקציות שתורמות לאווירה טובה וקשר לגבע ולאנשיה.

נושאים אלה ועוד, מהווים את ליבת עיסוק הועדה בעדכון הנוהל המתחדש והתאמתו כאמור.

גיבוש חברתי-  הצעירים יצאו לאחרונה לבילוי משותף (חמישי- שבת) לחופו של נווה ים.

תזכורת –יש לעדכן את מרכזת הועדה מוקדם ככל הניתן בשינוי סטטוס "מועמד- עצמאות כלכלית" וכן במעבר משלב לשלב. לדוגמא  ש.ש, צבא, שירות אזרחי, שנת בית, סטודנט וכו.שכן, על כל סטטוס חלים נהלים שונים ומחייבים את הבנים וגבע.

שבת שלום,

בשם ועדת צעירים, רינת גלילי

מופיע בעלון:
תגובות לדף