זוטות ועוד - יאיר קארו

זוטות משולי השולחן - וגם נושאים של ממש.

מספר חברים וחברות סברו שכל שבוע אכתוב טור ,מעין " זוית ראיה", על עיסוקיי המרגשים בהפרדת בעלי כלבים שמתקוטטים במקום כלביהם , או הקמת אגודת "צער מלוקקי כלבים" בעבור חברים וחברות  שכלב אוהב ( לא שלהם )  דגם אותם בשערי חדר האוכל ואף אדווח על פעילויות שיטור נועזות מאחורי קווי מגרשי החניה בואכה בית סביון.

וכמובן השאלה הגדולה – האם השער הצהוב של גבע נפתח יותר מהר ממה שהוא נסגר או ההיפך ?  ובכן זוטות כאלו מתקיימות מידי פעם ואולי בבוא היום ילוקטו ב"מחברות הגבעה".

הייתה אסיפה רבת משתתפים יחסית ביום שלישי 20.9.2016 בה הוצגו דוחות כספיים ומגמות הקשורות לתקציבי הקהילה.

בתחום העסקי/כלכלי מסתמנת שנת 2016 כטובה יותר מקודמתה 2015 שהייתה גרועה בכל היבט . כך שמחת ההפרדות מקרקעית 2015  מכסה מעט על העובדה כי הגרעון בתקציב הקהילה נותר גדול ומכוסה על ידי העברת רווחים מהתאגידים ( מילה נשגבת למושג הישן ענפי גבע) . הפער המכוסה על ידי העברת רווחים עדיין גדול – יתר על כן הוצאות רבות בתקציב הקהילה אינן מתורגמות לתחושת רווחה ורמת חיים.  בלטה העלייה המשמעותית במספר עובדי החוץ  מ – 60 ב  2014 ל – 80 ב 2016 והיקף הכנסות מעבודת עובדי חוץ  גדל בהתאם וסגר על הכנסות מעבודת חברים בבקרה !!  זהו תהליך חשוב של מציאת מקורות פרנסה והערכות לקראת " התחדשות ".

כתבתי בעבר ואני שב וכותב: בתוך ים של נושאים שמטופלים כעת  -  תהליך הטיפול בתקציבי הקהילה בחזית רחבה מאד של נושאים  נמצא בעדיפות :  שורה של נושאים הכוללת תקציבים שכיום אינם מחולקים דרך התקציב האישי  - נבדקת האפשרות והמודל לסגירתם וחלוקתם לתקציב האישי ( הפרטתם )  , בתחומים אחרים תהליכי ייעול  במערכת הקהילה , הוצאות והסדרים כספיים  בתחום מסלולי הצעירים  ונקלטים ,  ועוד. כל זאת במטרה לייעל השימוש בכסף – להעביר יותר כסף לחברים כנגד ביטול מעורבות גבע בתהליך -  לחסוך  בכסף וכוח אדם – לייעל ולפשט את מערכת הניהול המלווה את העיסוק בתקציבים , להוריד עלויות מנהל  , ולצמצם את הפער בין תקציב הקהילה לביון מקורותיה.  גם המערכת הכלכלית נקראת לריסון הוצאות ולהתרכזות בנחוץ .

 העיסוק בהתייעלות-שינוי הרגלים-התאמות מטבעו לא נוח  , אולי גם מאיים ומפחיד לעיתים ולבטח גורם לא אחת לחיכוך עם חברים  - נקלטים – מועמדים וצעירים.

אנו משתדלים מאד לשמור על קשב לכל אחד ואחת ולבחון היטב הפעולות שאנו מבצעים

  אבל היכולת של גבע לתת תשובות לכל אתגר ולכל בעיה אישית או ציבורית פחתה.

-        נצטרך להתמקד ביעדים הציבוריים המרכזיים  שכבר נקבעו בהחלטות מרכזיות בקלפי,

 ולקחת בחשבון כי מה שהיה נדמה לנו שנוכל לתמיד לתת ברמת הפרט ללא בקרה ובדיקה כלכלית סדירה - לא כך יקרה.

לפנינו ביום ראשון  בשעה 17.00 בחדר האוכל מפגש פתוח ,לכל מתעניין ומתעניינת , על "חלופת האגודה " .  אני ממליץ לבא ולשמוע כדי להבין לפחות כיצד המציאות משתנה  - לפחות מעבר לשער ההזזה הצהוב -  ולא נוטה חסד להמתין לגיבוש כל רצונותינו וללוחות הזמנים שלנו.  לפנינו כנראה החלטה גדולה שנצטרך לקבל בטווח זמן קרוב .

מהי החלטה גדולה ? הסיפור הבא אולי יאפשר להביט על השאלה הזו במבט שונה .  זוג נשוי נהג להתקוטט על כל דבר ועניין. חבריהם לא יכלו לשאת זאת עוד. אמר להם אחד החברים: על כל החלטה שצריך לקבל אתם מתקוטטים באופן נורא , אני מכיר יועץ מיוחד לדברים הללו – אנא מכם לכו אליו ותבוא עליכם ועל חבריכם שלוות נפש. הלך הזוג ליועץ. עשר דקות ראשונות שומעים החברים שממתינים בחוץ צעקות עד לב השמיים ואחר כך נעשה שקט. אחרי עוד עשר דקות יצא הזוג החוצה קורן ומאושר.. מה ? איך ? אנחנו לא מאמינים ? כך אמרו החברים  , גלו לנו מה עשה היועץ. פשוט מאד אמר הגבר – הוא הסכים איתי לגמרי. החלטות גדולות אני מקבל . החלטות קטנות אשתי מקבלת.  נו שואל החבר  - ומי מחליט האם החלטה היא החלטה גדולה או החלטה  קטנה ?  אה אומר הגבר החלטנו כבר שזאת החלטה קטנה. ובא לציון גואל.

ובכן כשתשמעו מהי "חלופת האגודה" לא תצטרכו יועץ  -תחליטו לבד האם זו החלטה גדולה או קטנה.

אני פונה לחברים וחברות להציע מועמדותם למזכירות -  בוודאי שזה לא "הג'וב הכי נעים"  אבל עוד כתף יכולה לעזור.

אני פונה לחברים וחברות להציע עצמם לוועדת יזמויות  -  הנושאים מעניינים , העומס לא נורא.

ולבסוף שבוע הבא אסיפה – יום שלישי 27.9.2016  בשעה 20.00 במועדון לחבר.

על סדר היום יהיו שני נושאים ( עליהם תקראו בנפרד ) :

1.     הסדר שהות בנים אצל הורים והסדר השכרת דירות לבנים.

2.     מודל חיוב מים-חשמל לקראת הפעלה מ 1.1.2017.

אלה נושאים שמבשילים עכשיו לדיון ציבורי – הראשון נועד להביא נושא שזמן רב לא ראה דיון ציבורי מסודר להכרעה ציבורית מסודרת. השני נועד להכין את התהליך הדרוש בתחום מערכת המדידה – תקצוב- חיוב  מים וחשמל שכבר הותקנה ותעלה להפעלה מלאה ב1.1.2017.

אמר לי חבר  - סלאמי חתיכות, חתיכות.. עניתי - סלאמי הוא נקניק טוב , אבל אנחנו צריכים להתקרב צעד צעד לחיות על פי יכולתנו הכלכלית גם כי זה הכרחי עכשיו וגם כדי שבבוא "היום הקובע"  - עצמת המעבר ,שגם כך תהיה קשה,  לא תותיר כאן משבר קיצוני. 

שבת שלום – יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף