ממש"א - אלון קרל

 

 

חגי תשרי בפתח

שימו לב!!!

בחודש אוקטובר מתקיימים 10 שבתות ושבתונים, כלומר צפיפות תורנויות, שבת וחג.

על מנת שניתן יהיה לקיים את אלו כסדרם, נא להתארגן בהתאם.

החלפות באחריות התורנים, כל אחד לעצמו.

תודה וחגים מהנים ונעימים.

***********

מכרזים חדשים

ועדה לביטחון סוציאלי

דרושים ארבעה (4) נציגי ציבור.

חבר\חברה המעוניינים להיות שותפים בוועדה, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד.

תקופת כהונה –4, בחירה בקלפי.

***********

הנהלת יזמויות

דרוש נציג ציבור – 1.

בעקבות השינויים הארגוניים, הוקמה הנהלת יזמויות, באחריות הנהלה כלכלית.

חבר\חברה המעוניינים להיות שותפים בהנהלה, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד.
תקופת כהונה – 4, בחירה בקלפי.

***********

מזכירות גבע

דרוש נציג ציבור –1.

בהמשך למכרז מוקדם, בו נבחרו 2 נציגים, נשאר מקום אחד, לנציג ציבור נוסף.

חברים\חברות המעוניינים להיות שותפים במזכירות הקיבוץ, מוזמנים להגיש מועמדותם לתפקיד. תקופת כהונה – 3, בחירה בקלפי.

 

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף