לקראת האסיפה


אסיפת חברי קב' גבע

בהשתתפות חברי ההנהלה הכלכלית וחברי המזכירות.

תיערך ביום שלישי 20.9.2016

בשעה 17:00

בחדר האוכל

האסיפה תתנהל כחלק מישיבות נוספות של ועד אחזקות ואסיפת התאגידים (הנהלה כלכלית) הפתוחות לציבור.

מוזמנים : רו"ח סילביה רוטברט, רו"ח מאיר מירן – ברית פיקוח.

סדר יום:

1.     שאילתות והודעות.

2.     דוח חצי שנתי גבע – הצגה ע"י ברית פיקוח.

3.     דוח קהילה – תמחירי – הצגה ע"י דורון

4.     שונות.

בברכה,

יאיר קארו ורענן פרנס


מופיע בעלון:
תגובות לדף