נוהל קליטה לבית תינוקות - מורן רז

נוהל קליטה לבית התינוקות בגבע תשע"ד-

הקדמה

א.    שנת החיים הראשונה הינה שנה משמעותית ורבת השפעה על הילד ועל הוריו.

הכניסה לבית התינוקות מסמנת מעבר מחוויה של הורות טוטאלית ובלעדית, להורות הנדרשת להתחלק בטיפול בילד עם עוד גורמים.

מעבר זה דורש התייחסות ייחודית ותשומת לב בשל מורכבותו ורגישותו.

   ב. מערכת הגיל הרך של גבע מתחייבת בראש ובראשונה לתת מענה, לילדי גבע ולהוריהם.

הדרישה לבית התינוקות שלנו מהורי חוץ רבה מאוד.

המערכת  נדרשת לאזן בין צרכים חינוכיים לבין מציאות כלכלית.

ג. בשנים האחרונות יותר אימהות מאריכות את חופשת הלידה. צורך זה נתמך גם ע"י מערכת החינוך.

הכנסת התינוקות לבית ,בהתחשב רק במועדים האישיים של ההורים מקשה מאוד על תכנון כוח האדם הנדרש, ותכנון התקציב.

המפגש בין צורכי ההורים לצורכי התארגנות המערכת, הוליד את עקרון הפעימות:

במהלך השנה ייקבעו שלושה מועדים, בהתאמה המרבית לקליטת התינוקות לאותה השנה, המועד השלישי, לא יאוחר מסוף חודש מאי.

ההורים יוכלו לכוון עצמם לפעימה המתאימה לצורכיהם והמערכת תוכל להתארגן ולהתכונן בהתאם.

נהלים:

·        .ע"פ תקנון העבודה של גבע נקבע: הארכת חופשת הלידה תתאפשר בתנאים

         הבאים:

1. ליולדת ולבעלה נצברו מספיק ימי חופש.

2.  דחיית  החזרה לעבודה לא יוצרת קושי במקום העבודה והוא מאשר את הארכת 

      חופשת הלידה של היולדת.

3. התאריך המיועד עולה בקנה אחד עם צורכי בית התינוקות.

4. צרכים הוריים מיוחדים. לידת תאומים, בעיות בריאות וכד'.

לאחר הלידה ההורים ידווחו למנהלת הגיל הרך על המועד הצפוי לכניסת תינוקם למערכת ויחתמו עמה על חוזה התחייבות.

·        הורי חוץ שלא יעמדו בחוזה, ישמר להם מקום רק על בסיס מקום פנוי+דמי שמירת מקום .

·        עלות שמירת מקום בבית , 50% מהתשלום החודשי.

·        סדר העדיפויות לשמירת מקום:

1) הורי גבע 

 2) הורי חוץ המחזיקים ילד נוסף במערכת

  3) עובדים שכירים הנדרשים למערכת.

****************************

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף