מאגר תמונות גבע

חדש – אתר ארכיון התמונות של קיבוץ גבע

באתר צילומים מכל שנות גבע.

kibbutz-geva.co.il

 בצילום: יעקב שליש וצבי נצר בסנדלריה.


מופיע בעלון:
תגובות לדף