משולחן המזכיר - יאיר קארו

 

משולחן המזכיר:

דיונים והחלטות המצפים לנו בהמשך – טווח קצר

( מחצית ספטמבר - נובמבר).

גל הצבעות שכלל נושאים שונים ואיוש ועדות ותפקידים לקראת סיום. תודה לחברים שנרתמו לשאת בעול ולוועדת הקלפי שעמדה בנטל הספירה.  

האסיפה 5.9.2016  אשרה פעולת תחנת הדלק בגבע כתחנת דלק פנימית.

בכך רוב הנושאים שהצריכו הסדר מהיר ( שימוש במתקני ציבור  ושימושים חורגים )  אל מול רשות מקרקעי ישראל קרבים לסיום טיפול.

האסיפה אשרה רשימת עשרת המועמדים להצבעה בקלפי 16.9.2016 . קבלה למועמדות מצריכה רוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד. ההצבעה היא אישית .

ועדת יזמות החלה לפעול על פי החלטות הקלפי ל"מבנה הארגוני". הועדה פגשה כבר את "חברי יזמות יקב הגבעה "  ועוד.

מכרז לנציג ציבור לוועדת יזמות יצא בדף גבע.  

בתהליך מספר נושאים בעלי משמעות ציבורית ובהם:

1.      השלמת טיפול בנושאי צעירים -  חיובי בנים השוהים אצל הוריהם והשכרת דירות לבנים.

2.      ליווי משפטי/מקצועי לנפגעי תאונות/מחלות נהלי טיפול/הסדרים.

3.       אמנת שירות ואחזקה בענף הבניין.

4.      חלופת האגודה -  רכישת קרקעות המגורים על ידי הקיבוצים ( נושא כבד מאד – מתוכננת פגישה פתוחה לכלל הציבור עם יועץ משפטי של התק"ם – עו"ד מיכי דרורי ומר דגן יראל העוסק בתחום הקרקעות מטעם התק"ם ,  לצורך הבאת ההסבר ,מענה על שאלות ובקשות הבהרה ופירוט משמעויות בפני כלל החברים) .

5.      מודל חיוב חשמל ומים ועליית מערכת המדידה החדשה לאוויר  - לקראת הפעלה 1.1.2017 .

6.      רפורמה מקיפה בתקציבים האישיים – ביטול עשרות סעיפי תקציבים שאינם חלק מהתקציב אישי הסטנדרטי והפרטתם לתקציב האישי – לקראת הפעלה 1.1.2017.

שבת מבורכת  - יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף