משלחן המזכירה

משולחן המזכירה

אסיפת חברי קבוצת גבע תיערך ביום ג' 4/3/14 בשעה 20:30 במועדון

בסדר היום

1.                  זוהר ברג לריכוז מערך החינוך המשלים (כיתות א-י"ב) – הצעת ועדת חינוך

2.                  עקרונות מינוי ואיוש תפקידים – מגיש אלון קרל-מש"א. מצורף פירוט.

3.                   נוהל קליטה לבית תינוקות בגבע – מגישה מורן רז – רכזת הגיל הרך. מצורף פירוט

מהחלטות המזכירות

למרות טיפול מסור של הועדה לטיפול בחובות החברים החוב של חברי גבע לקבוצה גדל ועומד כעת על סך 2.520.000 ₪ (גובה החוב ביולי 2013 עמד על 1.757.500 ₪ )

נדרש טיפול יעיל, נמרץ והחלטי בבעיה.

להלן החלטות מזכירות בנושא. 

א. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪ לא יוכל לקבל צ'קים בקופת הבית. במקרה חריג , לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

ב. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪  לא יוכל להוציא מהקופה או בכרטיס אשראי יותר מסך 1000 ₪ בחודש.

חבר שימשוך יותר מסכום זה, ייסגר כרטיס האשראי באופן מיידי.

במקרה חריג, לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

תוצאות משאלים

1.                  רענן פרנס נבחר לריכוז משק ברכות לבחירה ואיחולי הצלחה בתפקיד.

2.                  אושרה בניית כלבו / מרכולית עפ"י מתווה שהוגש ע"י רשות הבינוי. 

הבניה תעשה במהלך 2014

3.                  העברת תקציבי חברים לבנקים לא אושרה.

שבת שלום, צלילה

*************************************

ברצוני להודות לחברי גבע על בחירתי לתפקיד מרכז המשק.

תהליך החפיפה יתקיים במהלך חודש מרס

בברכה רענן

מופיע בעלון:
תגובות לדף