קיבלנו במייל

 

(שלח דוד הכהן עורך באתר כלכליסט)

מאמרו של ח.נ.ביאליק המשורר הלאומי ז"ל, בעניין השבת מוסתר מהציבור כבר 77 שנה.

"ארץ-ישראל בלי שבת לא תבנה, אלא תחרב, וכל עמלכם יהיה לתוהו."

מכתבו של ח.נ. ביאליק לקיבוץ גבע בעניין השבת : 

״בלי שבת אין ישראל, אין ארץ-ישראל ואין תרבות.

ישראל תל-אביב, ט"ו אייר תרצ"ג, 11 מאי 33

לכבוד מר מ'' קושניר קיבוץ גבע שלום וברכה !

דבריך הגיעוני, ואין בהם אפילו מקצת נחמה.
לחינם חסת "על כבודי ועל כבוד אותו דובר" ולא הראית את דברי אלא ליחידים.

אדרבה ואדרבה, דברי לא נכתבו לשם גניזה.

מן הצורך לצווח ככרוכייה יום יום על סילוק השכינה וסילוק הדעת מצעירי ישראל.

ועד שאתה חס על כבודי, מוטב לכולכם לחוס על כבוד קונכם ועל כבוד ארץ ישראל המחוללת בידכם. ואם כדבריך כן הוא, שהמעשים נעשים לא רק על-ידי יחידים, אלא על-ידי רוב מניין ובניין של הצעירים בקבוצות, הרי אוי ואבוי לכולנו שבעתיים.
ארץ-ישראל בלי שבת לא תיבנה, אלא תיחרב , וכל עמלכם יהיה לתוהו.

עם ישראל לא יוותר לעולם על השבת, שהיא לא רק יסוד קיומו הישראלי, 

אלא גם יסוד קיומו האנושי. בלי שבת אין צלם א-להים ואין צלם אנוש בעולם. 

אילו היתה העבודה תכלית לעצמה, הרי אין מותר לאדם מן הבהמה. 

כל עמי התרבות קיבלו מיד ישראל, בצורה זו או אחרת, את יום המנוחה,

והיא שעמדה להם ללבוש צורת אדם במקצת. בלעדיה היו כולם עומדים בפראותם. 

השבת, ולא התרבות של תפוחי –הזהב או תפוחי –האדמה,

היא ששמרה על קיום עמנו בכל ימי נדודיו.

ועתה, בשובנו לארץ אבות, הנשליכנה אחרי גוונו ככלי אין חפץ בו?

לחינם קפצת במכתבך קפיצת – פתאום לעניין אכילת חמץ בפסח.

אני בפעם הזאת לא על שמירת המצוות בכלל דיברתי, 

אלא ייחדתי את הדיבור על שמירת השבת,

שהיא שקולה בעיני לא רק כשמירת כל התרי"ג מצוות הישראליות, כדברי חכמינו, 

אלא כשמירת רוח האדם כולה.

מי ששומר את השבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו את כל עוונותיו. בלי שבת אין ישראל, אין ארץ- ישראל, ואין תרבות ישראל. 

השבת היא היא התרבות.

ואם אתה לא עמדת על ההבדל שבין שמירת השבת לשמירת שאר המצוות, 

סימן רע הוא לך ולכל שכמותך. ואוי ואבוי לכולנו שראינוכם בכך.

ואולם מחוץ לכל זה, איכה לא יבינו צעירנו, כי עם ישראל ברוב מניינו ובניינו, 

זה שעל אדמתו אתם יושבים ובכספו אתם נתמכים, 

נתן את ידו לבניין הארץ על דעת כך שתישמר השבת בשלמותה ועל דעת כך שולחתם הנה. הטוב, הנכון הדבר, כי תמעלו מעל בשליחותכם? 
ליבי אומר לי, כי לא יאריכו הימים וסערה גדולה, סערת התמרמרות, תתפרץ מלב כל העם, ואת תוצאותיה מי ישורן?

בכבוד רב,

חיים נחמן ביאליק

הערת המערכת: את הויכוח על השבת שהחל עם יעקב רז וביאליק כבר פרסמנו לפני זמן.  ואיש לא הסתיר את עניין הויכוח שלפנינו.


מופיע בעלון:
תגובות לדף