פניה לחברים להגשת בקשות ללימודים - מש"א

פנייה לציבור להגיש בקשות ללימודים קצרים - לשנה הקרובה

בעקבות ארגון מחודש של הנהלת מש"א, שתחת אחריותה תחום ההשכלה, ופניות חברים לקורסים מקצועיים לשנת הלימודים הקרובה (לימודים שאינם אקדמיים), עלה נושא הלימודים המקצועיים בהנהלת מש"א. הנהלת מש"א בחנה את הפניות למול שני נושאים:

1.החלטת האסיפה, שלא להוציא לומדים חדשים בשנה"ל תשע"ז (2016-2017).

2. תקציב וועדת השכלה שאושר לשנת 2016.

נמצא שנשארה יתרה מתקציב שאושר לנושא ההשכלה.

אי לכך הופנתה בקשה למזכירות ונתקבל אישור לניצול יתרת התקציב שאושר.

אנו פונים לחברי קיבוץ המעוניינים לצאת ללימודים קצרים, בעלי אופי מקצועי להגיש בקשה מסודרת.

בשל קוצר הזמן ותאריכי פתיחת הקורסים, יש להגיש את הבקשות בתוך שבוע ימים מפרסום זה.

על הפניות להיות מוגשות באופן הבא (אחרת לא נוכל להתייחס לפניה):

א.    מטרת הקורס.

ב.     היכן מתקיים הקורס.

ג.      משך זמן הלימודים.

ד.     ימים הלימודים, מספר הפגישות ושעות הלימוד.

ה.    עלות הקורס.

קורסים שיאושרו יהיו שלא על חשבון עבודה.

את הבקשות המסודרות יש להפנות לאלון קרל או הילה לנדאו במייל (beeri.hila@gmail.com) או בתא הדואר.

בברכת שנה"ל תשע"ז פורייה,

הנהלת מש"א

מופיע בעלון:
תגובות לדף