לקראת האסיפה

לקראת אסיפה:

לקראת אסיפה  - יום שני 5.9.2016 שעה 20.00 מועדון לחבר.

סדר יום :

1.     שאילתות והודעות.

2.     אישור שימוש חורג במתקנים – תחנת הדלק.

3.     אישור רשימה שמית להצבעה לקבלה למועמדות בקלפי ( 16.9.20-16) .

רשימת המועמדים/מועמדות :

אלכס ידין, ניצן מזור, הגר מזור, יפתח גביש, רז ברוד, יובל זכאי, גל גולן, גלעד אלוני, סיון אלוני ארבל, אילן ארבל.

********************

תמצית מישיבת מזכירות 30.8.2016

שימוש חורג במתקנים – רמ"י .  תחנת הדלק.

רענן ומוקי מסרו את המידע הבא : על פי כללי המנהל החדשים  על קבוצת גבע להודיע עד 15.9.2016  על בחירתה באחת משלוש החלופות לתחנת הדלק המופעלת בה שנים רבות.  1)  תחנה חיצונית מסחרית – מהלך המצריך בחינה כלכלית והסדרת רישוי ועוד 2) תחנה פנימית – אשר נותנת שירות תדלוק רק לרכב חקלאי  ורכב הרשום על שם האגודה השיתופית גבע (  לא רכבי בקרה – לא רכבים פרטיים  וכולי )  3)  סגירת התחנה. פרטים מלאים בהמשך.  יובא לאישור אסיפה 5.9.2016.

 שי לחג לחברי גבע .

אושר שי לחג  בגובה  100 ₪  לכל חברי גבע שאינם עובדי חוץ  או עובדי בקרה. המזכירות ביקשה כי יחולק שי ולא תלושי קניה. כרמלה גלילי קיבלה על עצמה ההפקה .

בקשת מש"א להפשרת יתרת תקציב ההשכלה לשנת 2016.

אלון הציג בקשת מש"א בתפקידה כוועדת השכלה להפשיר יתרת הסכום בגובה 20,00 ₪  מתקציב  2016  זאת לאחר הקפאת לימודים לשנת התקציב 2015-2016  ואישור תקציב של 85000 ₪ במקום התקציב המקורי  בגובה 180,000 ₪ בקירוב.  הסיבות : שיתוק תהליך התפתחות מקצועית ולימודים אשר ייגרר ( ללא הפשרה )  אל תוך שנת 2017 תשע"ז  , פניית 5 חברות להשתלמויות מקצועיות קצרות של יום בשבוע הנדרשות אצל חלקן לעמידה בדרישות משה"ח במקום עבודתן ולהתפתחות מקצועית אצל האחרות. המזכירות אישרה פניית מש"א.   

מש"א תפרסם בדף השבועי קריאה להשתלמויות מקצועיות קצרות בלבד ( כדי לתת הזדמנות לפונים נוספים) . 

שבת שלום – יאיר

********

גבע, 2 ספטמבר 2016

תחנת תידלוק פנימית.

"רשות מקרקעי ישראל" (לשעבר – מינהל מקרקעי ישראל) שמה עין מזמן על תחנות הדלק בקיבוצים ובמושבים בטענה כי הדבר אינו תואם את האישורים לגבי מה שניתן להקים על הקרקע.

בחודשים האחרונים במסגרת העיסוק ב"שימושים שאינם מוסדרים", נשלח לכל הישובים מתווה להסדרת תחנת הדלק.

המתווה מאפשר שלוש אפשריות בקשר עם התחנה: א) סגירת התחנה. ב) תחנת תדלוק פנימית. ג) תחנת תדלוק מסחרית.

לאחר בחינה של האפשרויות סוכם כי האפשרות הסבירה ביותר עבורינו הינה "תחנת תדלוק פנימית" המאפשרת תדלוק של המיכון החקלאי (טרקטורים וכ"ו) ורכבים בבעלות גבע (רכבים בבעלות בקרה למשל או בבעלות חברים לא יהיו רשאים לתדלק בתחנה).

הוקצבו לנו 90 יום, המסתיימים באמצע ספטמבר, כדי להודיע על החלטתינו ולהמציא מסמכים שונים (ובהם צריכת הדלקים ב-7 השנים האחרונות לפיהם יחושב הקנס שעלינו לשלם בכל מקרה – כנראה סביב 25 אלף ₪) ולאחר מכן תוך שנתיים להסדיר את נושא המקרקעין והיתר הבניה הקשור בתחנה. 

ההחלטה הנדרשת: האסיפה מאשרת כי תחנת התדלוק אשר בגבע תופעל כתחנת תידלוק פנימית. 

בתודה!, רענן, מוקי

מופיע בעלון:
תגובות לדף