דיפרנציאלי - צקי גפן

נושא דיפרנציאלי

לכל ידידי כאן בגבע

ולאחרים השוכנים כאן דרך קבע

צבא העם שינה תקנת שכר

והיא בנויה היום על בסיס האתגר

 

תקנת הדירוג בין חייל ללוחם

הלוקחת בחשבון עקרון מסכם

זה אשר את חייו יסכן

יזוכה בשכר גבוה לכן

 

זה התומך ואינו בחזית ישירהיקבל די דומה אך יותר במשורה

והאחרון שבעורף נמצא

מנתו יקבל מעט יותר ואולי יזדקק לעזרה

 

כך קבע המינהל

וכך יעבור לחשבון החייל

שמחתי להבין שאצלנו בהנהלת הגבעה

ישבו חכמים ואמצו את אותה הקביעה

 

מה שנכון לכל החיילים שבשרות

נכון לחיילינו ולא בטעות

ועכשיו עוד צעד קטן ולהחליט החלטה

ולכלול גם את כל חברי הגבעה

 

והכל יסתדר חי שמים

עבודה ופרנסה מלא חופניים

מי שאל הנמלה פעם הלך

עתה יוכל להציג למשפחתו מפרנס מבורך

צקי גפן

מופיע בעלון:
תגובות לדף