לקראת האסיפה

לקראת אסיפה:

בעקבות אסיפה ולקראת קלפי

ביום שני 22.8.2016 התקיימה אסיפה במועדון לחבר.

בשיאה כללה האסיפה 14 חברים  + 2 בעלי תפקידים שאינם  חברי גבע.

נמסרה סקירה והתקיים דיון באשר לתשלום למשרתים בצבא/שירות לאומי/שירות אזרחי ובאשר לשימוש במתקני ציבור –

ועל המשמעויות הנלוות לכל נושא והצורך בהסדרת נושאים אלו בהצבעה בקלפי.  

האסיפה החליטה  כדלקמן :

1.      ההצבעה בקלפי תפוצל לשני סבבים בשל כמות ההצבעות שעל סדר היום והקושי הטכני לנהל הצבעה כזו.

2.      לכן ביום שישי הקרוב 26.8.2016  יצביעו רק על נציגי ציבור לכל הועדות (למעט רשות הבינוי) .

3.      ביום שישי הבא 2.9.2016  יתקיימו יתר ההצבעות בקלפי הן על חברי רשות הבינוי והן על הנושאים הבאים :

א.    שינוי נהלי הגשה וסעודת חג ( ראש השנה – חג גבע – מוצאי יום כיפור ).

ב.     תשלום למשרתים בשירות  צבאי/אזרחי/לאומי.

ג. תשלום דמי שימוש סמליים במתקנים ציבוריים.

הפיצול בהצבעות יאפשר גם פרק הזמן הדרוש למי  שמבקש להביע עמדה מעל דף גבע בנוגע לנושאים הללו .                     

*******************

בצנרת = נושאים בטיפול  - יגיעו לציבור בספטמבר.

שנת הלימודים בבתי ספר עומדת בפתח והאולימפיאדה הסתיימה בהצלחה – מה נשאר לעשות ?  

חברים וחברות בוודאי שואלים את עצמם איזה נושאים מעניינים ומרגשים ממתינים לנו בחודש ספטמבר הבא עלינו לטובה?     וחלקם אולי עוצרים נסיעות וחופשות שמא בהעדרם יעלה הנושא לו ציפו משכבר.

אם לא יהיו שיבושים בלתי צפויים אלה הנושאים הצפויים לעלות ( ואולי יהיו עוד )  בחודש ספטמבר.

1. הסדרת שימוש במקרקעין ( המשך טיפול )   - תחנת הדלק  .

2. קלפי -  שורה של הצבעות בנושאים שכבר עברו אסיפה + המשך מכרזים ( ועדה לביטחון סוציאלי ,  ועדת יזמות ).

3. הצבעה בקלפי 16.9.2016 כניסה למועמדות .

4. סיכומים כספיים/תקציביים חצי שנתיים משק/קהילה.

5. מפגש פתוח עם בעלי תפקידים בתק"ץ  - "חלופת האגודה "  .

6. נושאים בטיפול ועדת צעירים

שבת שלום,יאיר

מופיע בעלון:
תגובות לדף