דף 2231

 

דף מספר 2231 כ"ב באב תשע"ו 26 באוגוסט 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

אל הגבעה שלנו אנו עולות...

 

תודה לשחר נתן שהבחין השבוע בזמן ותיעד.

הביאו לדף עובדי הרפת

מופיע בעלון:
תגובות לדף